Omezit pro: 
leden 2024
Jaká jsou úskalí při užití (nejen) vlastních klimadat z hlediska solárních tepelných zisků?
30. 1. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na některé souvislosti hodinového výpočtu v programu ENERGETIKA při výpočtu solárních tepelných zisků. A doporučíme co dělat, pokud se po výpočtu v jejich průběhu objeví "anomálie" v podobě velmi vysoké hodinové hodnoty.
listopad 2023
Vkládání podpisu do PENB
13. 11. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vydáním změny vyhlášky o energetických specialistech je nutno vkládat na ENEX pdf PENB včetně podpisu zpracovatele, resp. oprávněného energetického specialisty. Nově je v SW ENERGETIKA umožněna funkce vkládání obrázku podpisu a razítka.
Od 1. 11.2023 nabyla účinnost změna vyhlášky o energetických specialistech č. 280/2023. V §16 je odkaz na přílohu 7, ve které jsou vyjmenované údaje, které musí energetický specialista pro danou činnost předávat MPO (čili vkládat do hlášenky na ENEXu). V této příloze 7 v části B odstavci 3.4 je uvedeno: "Průkaz energetické náročnosti budov v datovém formátu pdf".

Zde se o nutnosti podpisu v pdf PENB vkládaném na ENEX nic neříká. Nicméně se to odvozuje z §9 "vzor a obsah průkazu" v prováděcí vyhlášce o ENB 264/2020 Sb. k zákonu "406" o hospodaření energií, kde v odstavci (2) písmenu j) je uveden i "jeho podpis".

§ 9
Vzor a obsah průkazu
(1) Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění.
(2) Protokol obsahuje
a) identifikační údaje budovy,
b) informace o celkové dodané energii a jejím ročním průběhu,
c) informace o primární energii z neobnovitelných zdrojů energie,
d) bilanci tepelných toků,
e) informace o obálce budovy,
f) informace o technických systémech budovy,
g) soubor vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a využití alternativních systémů dodávek energie,
h) přehled plnění požadavků podle § 6,
i) zdroj, kde lze získat informace k možnosti realizace navržených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, stanovení nákladů na realizaci těchto opatření a možnosti jejich financování, a
j) identifikační údaje energetického specialisty, jeho podpis a datum vypracování průkazu.

Vkládání podpisu a razítka do zadání:

Abychom usnadnili práci specialistům, je v programu ENERGETIKA nově možnost vkládat obrázek podpisu a razítka energetického specialisty, které se objeví ve "štítku" PENB a protokolu PENB na příslušných místech.

V zadání u údajů energetického specialisty na formuláři zadání ZÁKLADNÍ ÚDAJE je možnost vložit obrázek podpisu případně i obrázek jeho razítka.

Poznámka: Energetický specialista nemá za povinnost označovat dokument i razítkem. Jeho členství v profesních "komorách" je dobrovolné na rozdíl od např. autorizovaných inženýrů a techniků. Označování dokumentu vlastním razítkem energetického specialisty je tak dobrovolné (...a to stále i přes bohužel  se ještě občas vyskytující požadavek "státní správy" na razítko na dokumentu PENB). Stejně tak není nikde předepsána grafická forma těchto razítek, kterými dobrovolně specialista dokumenty razítkuje (byť různé asociace sdružující energetické specialisty mají svůj vlastní grafický "mustr"  těchto razítek vydávaných svým členům).

=>

Tyto obrázky podpisu i razítka lze vložit i do nastavení k údajům o energetickém specialistovi, abychom si ušetřili práci a veškeré údaje jedním klikem načetli do zadání z tohoto nastavení:

=>
=>