Omezit pro: 
leden 2024
Jaká jsou úskalí při užití (nejen) vlastních klimadat z hlediska solárních tepelných zisků?
30. 1. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na některé souvislosti hodinového výpočtu v programu ENERGETIKA při výpočtu solárních tepelných zisků. A doporučíme co dělat, pokud se po výpočtu v jejich průběhu objeví "anomálie" v podobě velmi vysoké hodinové hodnoty.
listopad 2023
Vkládání podpisu do PENB
13. 11. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vydáním změny vyhlášky o energetických specialistech je nutno vkládat na ENEX pdf PENB včetně podpisu zpracovatele, resp. oprávněného energetického specialisty. Nově je v SW ENERGETIKA umožněna funkce vkládání obrázku podpisu a razítka.
říjen 2023
Protokol mezivýsledků v HOD modulu
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků v HOD modulu byla doplněna (od verze 7.1.5) 1. část protokolů mezivýsledků po vzoru těchto protokolů v měsíčních modulech výpočtu. Jak časová kapacita dovolí, budou tyto protokoly v hodinovém výpočtu průběžně doplňovány o další části tak, aby z hlediska obsahu byly rovny měsíčnímu výpočtu. Aktualizace 24.11.2023.
Využití odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí (měsíční výpočty od verze 6.0.7, hodinové výpočty od verze 7.1.5). Aktualizace 20.10.2023
Typy tepelných zisků tvořících odpadní teplo z chlazení ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z chlazení. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat. (Aktualizace 13.10.2023)
Klasifikace chlazení ve třídě G
11. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Zejména u novostaveb často dochází k situacícm, kdy je zadán systém chlazení. Ve "štítku" PENB je však klasifikován ve třídě G (mimo RD/BD), což u novostaveb ostatních typů budov vzbuzuje pochybnosti o správnosti výpočtu. Co je toho příčinou?
září 2023
NZÚ - dokládání klasifikace Uem dle vyhlášky pro oblast podpory C.1
21. 9. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V rámci podpory C.1 při výměně plynového zdroje za tepelné čerpadlo je požadavek na doložení klasifikace průměrného součinitele Uem nejhůře ve třídě D dle vyhlášky o ENB. V souvislosti s tímto požadavkem vznikly otázky, na které SFŽP odpověděl.
červen 2023
Soubor zadání PENB pro vložení na ENEX
28. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se změnou zákona 406/2000 Sb. z ledna 2020 a prováděcí vyhlášky 4/2020 Sb. o energetických specialistech vyžaduje nově Státní energetická inspekce (SEI) při vložení hlášenky na ENEX i vložení souboru zadání pro výpočetní program, s nímž byl daný PENB vypočten. Aktualizace 28.6.2023.
Jak na csv soubor v LibreOffice?
19. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vystavením hodinového modulu výpočtu se v případě definování vlastního zadání vstupů potýkáme s csv souborem. V tomto článku navedeme uživatele, jak získat csv soubor ve správném tvaru, pracujeme-li pouze v LibreOffice.
duben 2023
HOD modul - doplnění výpisu mezivýsledků a vstupů + možnost responzivního zobrazení v grafu
27. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků HOD modulu byly doplněny do xlsx výpisy některých vstupů a mezivýsledků. Současně byla doplněna funkce možnosti zobrazení těchto hodnot v responzivním grafu.
HOD vs. MĚS - část 5.: výpočet umělého osvětlení
11. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 5. se podíváme na rozdíl výpočtu umělého osvětlení.
březen 2023
HOD vs. MĚS - část 4.: (ne)spojitost výpočtu
24. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 4 se podíváme na vliv (ne)spojitosti výpočtu
HOD vs. MĚS - část 3.: ekvivalentní profily užívání?
23. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 3. se podíváme na "porovnatelnost" resp. ekvivalentnost profilů užívání pro měsíční a pro hodinový modul výpočtu.
HOD vs. MĚS - část 2A.: vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
14. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 2A se podíváme na vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
HOD vs. MĚS - část 1.: vliv klimadat
9. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 1. se podíváme na klimadata.
HOD modul programu ENERGETIKA - podporovaná zadání
7. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku naleznememe aktuální informace k době výpočtu HOD modulu a k rozsahu podporovaných zadání pro HOD modul programu ENERGETIKA. Aktualizováno 23.3.2023.
únor 2023
HOD modul - bilancování vyrobené elektřiny na místě
20. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s hodinovými výpočty je ve vyhlášce 264/2020 Sb. o ENB jedno ustanovení, které může způsobovat rozdíl v započítatelném odpočtu primární energie u exportované elektřiny mimo budovu mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. A to někdy i velmy výrazně.
Testování výpočetního jádra předepsného EN ISO 52016-1
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Výsledky testování hodinového výpočetního jádra předepsaného EN ISO 52016-1
HOD modul - bilance v kapitole E (KOMENTÁŘ)
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je bližší komentář k hodnotám, resp koláčovému grafu pro režim vytápění. Konkrétně k solárním tepelným ziskům. Aktualizace 8.3.2023.
leden 2023
HOD modul vystaven
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V programu ENERGETIKA byl vystaven HOD modul pro výpočty dle EN ISO 52 016-1 a vyhlášky 264/2020 Sb.
přepínání mezi moduly HOD => MĚS a MĚS => HOD
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvádíme návod pro uživatele programu ENERGETIKA "co a jak" při přepínání mezi moduly s rozdílným krokem výpočtu (hodina vs. měsíc). Poslední aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - co je v zadání navíc oproti měsíčním modulům
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme hlavní odlišnosti v zadávání vstupů pro uživatele programu ENERGETIKA v HOD modulu a v MĚS modulu. Aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - práce s podrobností dat
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je vysvětlen rozdíl mezi 3-mi hlavními možnotmi jak zadat vstupy v HOD modulu a způsob práce se zadání vstupů. Tyto informace uvítate zejména v případě, pokud budete definovat vlastní vstupy a nevyužijete předdefinované profily, resp. položky v katalozích.
HOD modul - práce při editaci katalogů
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku najdete informaci, jakým způsobem lze editovat vlastní položky v katalogu pomocí csv souborů
listopad 2022
Data pro hodinový výpočet
11. 11. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
MPO ČR zveřejnilo hodinová data (vstupy) pro hodinový výpočet pro hodnocení ENB.
říjen 2022
Zadání potřeby TV bazénu v RD
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro bazén vč. jeho tepelné ztráty a systém přípravy TV v RD (uvnitř objektu).
Zadání potřeby TV u krytého plaveckého bazénu
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro krytý plavecký bazén a systém přípravy TV v plavecké hale.
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
10. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
leden 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla přímo doplněna možnost volby zadat zdroj chladu jako freecooling.
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících.
ENERGETIKA 6.0.7 - výpočet Uem,R pro chladírny a mrazírny
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí tohoto typu zóny (chladírna/mrazírna) z pohledu výpočtu referenčního Uem,R a referenčních spotřeb energií.
ENERGETIKA 6.0.7 - protokol ZÁKLADNÍ PŘEHLED - tabulky a grafy nákladů
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků, konkrétně do protokolu ZÁKLADNÍ PŘEHLED byly doplněny tabulky a grafy pro podrobný přehled struktury nákladů na energie pro zajištění míst spotřeby hodnocených v rámci ENB.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el.
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově
ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro uživatelské nastavení přednosti využití elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie včetně elektřiny produkované KVET a také využití odpadního tepla ze systému chlazení vnitřních prostor.
prosinec 2021
ENEX + NZÚ
2. 12. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Článek popisuje postup vkládání hlášenek na ENEX pro účely NZÚ. Poslední aktualizace 10.12.2021.
říjen 2021
Spustili jsme aktualizaci programu NZÚ DEKSOFT pro NZÚ 2021+
21. 10. 2021 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa
Spustili jsem aktualizaci našeho programu NZÚ pro tvorbu energetického hodnocení pro dotační program Nová zelené úsporám. V tomto článku představujeme hlavní změny.
září 2021
Nová zelená úsporám - nové výzvy
24. 9. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Základní obsah nové výzvy v zavedeném programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Co je nového a co zůstává?
červenec 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ?
29. 7. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
Konkrétně se jedná o tyto funkce:

1) jednodušší zadání využití elektřiny z OZE pro místa využití, která nespotřebovávají elektřinu ze sítě
2) hromadná editace pohyblivého zastínění Fsh,gl, Fsh,O, orientace, sklonu, způsobu zadání ploch
3) katalog sezónních účinností rekuperace u VZT jednotek
4) odečet zadaných výplní od neprůsvitných konstrukcí
5) filtr v katalogu klimadat
6) drobné funkce u FVE a STS (možnost natáčení azimutu atd.)
7) modul ECB - doplnění rolety typu budovy do profilu užívání

1) jednodušší zadání využití tepla z OZE produkující elektřinu pro místa využití, jež primárně nespotřebovávají elektřinu ze sítě

Doposud bylo obtížné postihnout tyto případy, jak bylo uvedeno v tomto článku v otázkách a odpovědích. Nově je to podstatně jednoduší. Přímo na podformuláři zadání FVE (nebo Ostatního OZE produkujícího elektřinu) je doplněna tato možnost.

Pokud FVE dodává teplo i pro místo spotřeby (TV, vytápění), které standardně pokrývá neelektrický tepelný zdroj  (např. kotel na zemní plyn apod.), tak v roletě zvolíme ANO. Následně zvolíme, zda-li produkovaná elektřina pro tento předehřev je odebírána před (DC) nebo za měničem (AC). Poté volíme obdobně jako u STS místo upotřebení: příslušný systém přípravy TVsys a případně i vytápěné zóny. Stejně jako u STS platí, že k jednomu OZE produkujícímu elektřinu a využívané na teplo lze přiřadit konkrétní TVsys a popřípadě i konkrétní vytápěnou zónu jen 1x.

Tento způsob využití lze v programu kombinovat u konkrétního TVsys nebo vytápěné zóny i s STS. Zde platí (v programu defaultně nastaveno), že přednost využití má teplo dodané z STS. Jejich současná instalace je spíše teoretická než praktická, ale program i s jejich současným zadání si umí poradit výše zmíněným způsobem.


V protokolu mezivýsledků je u každého systému přípravy teplé vody TVsys (a obdobně i u vytápěné zóny, pokud je k takovému OZE přiřazena) v tabulce uvedeno pro konkrétní OZE:

zeleně ohraničeno  v tabulce níže:
-jeho celková produkce tepla (čili využitelné teplo)
-využité teplo pro tuto konkrétní aplikaci
-podíl využitého k využitelnému teplu
-podíl využitého tepla k potřebě tepla pro danou aplikací (v tomto případě konkrétní TVsys)

V případě více zdrojů OZE současně přiřazených ke konkrétní aplikaci (v tomto případě konkrétní TVsys) je v červeně vyznačeném řádku uveden součet využitelného tepla z OZE touto aplikací.


tabulka je jako vždy doplněna grafem:


Poznámka: Standardně je ve všech protokolech u FVE uváděna produkce elektřiny AC. Pokud je pro předehřev odebírána elektřina (DC) ještě před měničem (střídačem), je její produkce využitelná na teplo vyšší o účinnost měniče. Upotřebení elektřiny na teplo se předpokládá vždy pomocí el. patrony v akumulačním zásobníku, takže výsledné využitelné teplo = elektřina * 99% (účinnost topné patrony).  Pokud je pro daný výpočetní krok využitelného tepla více, než je pro přiřazenou aplikaci potřebné (TVsys, vytápěná zóna), je přebytečná elektřina (AC) dále standardně odečítána od spotřeby elektřiny, která by jinak byla spotřebovávána ze sítě.  Z hlediska struktury programu má při tomto zadání přednost využití tepla před přímým využitím elektřiny. V některých budoucích verzích programu umožníme i opačnou přednost (přednost přímého využití AC elektřiny z FVE před akumulací přebytků na teplo). To vede na iterační výpočty v případech, kdy teplá voda je připravována elektrickým bojlerem a současně slouží bojler i pro akumulaci přebytků elektrické energie.

2) hromadná editace pohyblivého zastínění Fsh,gl, pevnými překážkami Fsh,O, orientace, sklonu, způsobu zadání ploch

Na formuláři zadání PLOCHY je u každé zóny nově možnost hromadně editovat (čili hromadně zadávat) pro více vybraných konstrukcí v zóně sklon, orientaci, zastínění pohyblivými stínícími prvky Fsh,gl (pro výplně) a zastínění pevnými překážkami Fsh,O.


Princip hromadné editace je jednoduchý. Po zadání a přiřazení konstrukcí (formulář zadání KONSTRUKCE) k dané zóně na jejím formuláři zadání PLOCHY otevřeme příslušný modál pro hromadnou editaci (na obrázku výše červeně vyznačeny). V něm zadáme/vybereme příslušnou volbu stejně, jako kdybychom to učinili u konkrétní konstrukce. V modálním okně pro hromadnou editaci pak jen navíc vybereme konstrukce v zóně, na které se má toho hromadné zadání aplikovat a dáme potvrdit. To je celé. K takto vybraným konstrukcím se automaticky propíše nastavené zadání.

Níže příklad modálního okna pro hromadnou editaci zastínění Fsh,O. Pro modální okna zastínění Fsh,O a Fsh,gl je společné to, že pro hromadnou aplikaci zastínění vybrat rychle všechny konstrukce nebo jen konstrukce o určité orientace nebo individuálně vybrat konkrétní konstrukci - viz červeně vyznačené volby. U hromadné editace sklonu a orientace rychlé přiřazené jen podle orientace ke světovým stranám není.

Modře vyznačená funkce umožňuje nahrát do modálního okna pro hromadnou editaci již nějaké zastínění zadané dříve u konkrétní konstrukce a to pak upravit a aplikovat na vybrané konstrukce.


3) katalog sezónních účinností rekuperace u VZT jednotek

Vystavením verze 6.0.5 neskončil v programu ENERGETIKA převod vstupních typických údajů na katalogy. Ve verzi 6.0.6 pokračujeme v tomto trendu katalogem sezónních účinností rekuperace na podformuláři VZT jednotek.

Jak v modálním okně, tak v katalogu, si může uživatel zadat rozsahy Vahu,max, pro které platí zadaná účinnost rekuperace. Nejjednodušší bude volit daný typ výměníku z katalogu a načíst tím tak požadované údaje automaticky.4) odečet zadaných výplní od neprůsvitných konstrukcí

Pro neprůsvitné konstrukce je tato funkce dostupná v případě, že její plochu zadáváte pomocí rozměrů a opakováním (d x v x počet ks). V opačném případě zadáváte, jako doposud, vždy jen čistou plochu neprůsvitné konstrukce jako doposud.

Jelikož po vystavení verze programu 6.0.6 je možné (dle zvyklostí uživatele a typu objektu), že bude tento způsob zadání poměrně intenzivně využíván, doplnili jsme i možnost hromadné editace způsobu zadání plochy konstrukcí: přímo zadanou čistou plochou nebo pomocí rozměrů a opakování konstrukce. Viz modře vyznačeno na prvním obrázku v bodě ad 2) popisujícím hromadnou editaci.

Pokud plochy zadáváme pomocí rozměrů (zatržítko u dané konstrukce nezatrženo), tak u neprůsvitné konstrukce se automaticky nabídnou výplně pro odečtení z její hrubé plochy "Ahrubá".

Pokud máme u konstrukcí k exteriéru pro danou orientaci ke světové straně pouze jednu neprůsvitnou konstrukci, stačí pouze zatrhnout všechny nabízené výplně a odečtení výplní je hotovo. U neprvůvitné konstrukce se totiž při výpočtu dle EN ISO 52 016-1 pro automatický odečet nabízí jen ty výplně se stejnou orientací a sklonem. U výpočtu dle normy EN ISO 13 790 se pro odečet u neprůsvitné konstrukce nabízí všechny zadané výplně, protože u této normy se u neprůsvitných konstrukcí nezadává orientace ke světovým stranám.


Nově také na závěr sekce výčtu konstrukcí přilehlých k exteriéru na formuláři zadání PLOCHY přibyla i kontrolní tabulka s výčtem zadaných plochy podle typu konstrukce (VYP, STN, STR, PDL) a podle její orientace ke světovým stranám. Sklony konstrukcí 0°a 180° jsou zařazeny v tomto výpočtu mezi horizontální konstrukce.


V tomto výčtu vpravo je také po každou zónu uveden poměr plochy VYP / (VYP+STN). Čili podíl prosklení z fasády zóny. Je to pouze orientační hodnota, jelikož nerozlišuje sklon konstrukcí u výplní ani u stěn (nelze nijak porovnávat s hodnotou uvedenou v protokolu PENB, kde je to uvedeno za celou budovu, a kde do podílu vstupují jen konstrukce s odklonem o svislice 30°).

5) filtr v katalogu klimadat

Funkce využitelná spíše jen pro zpracování energetických studií a energetických auditů. Pomocí tohoto filtru v katalogu klimadat můžeme vyfiltrovat ty položky v katalogu (konkrétní klimatická data), která obsahují žádané údaje. Nebo chceme-li v katalogu zobrazit pouze data s hodinovými vstupy apod.6) drobné funkce u FVE a STS (možnost natáčení azimutu, pole pro doplnění údajů pro protokol PENB)

6a) - natáčení azimutu budovy i u OZE
U OZE typu FVE (pokud je výpočet produkce dle EN 15 361) a STS (pokud je výpočet produkce dle TNI 73 0302) je nově možnost volit, zda-li se orientace takto zadaných OZE mění také při využití funkce natáčení azimutu celé budovy. Doposud tato možnost nebyla a tyto zadané OZE se automaticky nenatáčely, na což se muselo v zadání pamatovat a po otočení budovy dodatečně změnit orientaci těchto OZE. To samozřejmě jen v případech, kdy dané OZE byly instalovány na budově.

Pro připomenutí stávající funkce natáčení azimutu budovy na formuláři ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

STS:

Poznámka: Při natáčení azimutem budovy se může původně zadaná orientace STS dostat mimo meze, pro něž je k dispozici dle dané normy validní zadání. Pro STS je to konkrétně interval azimutů <-45°=JV ; +45°= JZ>. Mimo tyto orientace nejsou k dispozici dle TNI 73 0302 k dispozici vstupy a program v takovém případě vykáže výpočtovou produkci tepla z STS 0 kWh/rok. Současně je na to v zadání upozorněno červenou poznámkou.


FVE:

Poznámka: Při natáčení azimutem budovy se může původně zadaná orientace FVE dostat mimo meze, pro něž je k dispozici dle dané normy validní zadání. Pro FVE je to konkrétně interval azimutů <-90°=V ; +90°= Z>. Mimo tyto orientace nejsou k dispozici dle EN 15 316 k dispozici vstupy a program v takovém případě vykáže výpočtovou produkci elektřiny z FVE 0 kWh/rok. Současně je na to v zadání upozorněno červenou poznámkou.6b) - katalogizace typických FVE panelů
Vystavením verze 6.0.5 neskončil v programu ENERGETIKA převod vstupních typických údajů na katalogy. Ve verzi 6.0.6 pokračujeme v tomto trendu katalogem typický špičkových výkonů a účinností FVE panelů (údaj pro protokol PENB):