Omezit pro: 
leden 2023
HOD modul vystaven
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V programu ENERGETIKA byl vystaven HOD modul pro výpočty dle EN ISO 52 016-1 a vyhlášky 264/2020 Sb.
přepínání mezi moduly HOD => MĚS a MĚS => HOD
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvádíme návod pro uživatele programu ENERGETIKA "co a jak" při přepínání mezi moduly s rozdílným krokem výpočtu (hodina vs. měsíc). Poslední aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - co je v zadání navíc oproti měsíčním modulům
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme hlavní odlišnosti v zadávání vstupů pro uživatele programu ENERGETIKA v HOD modulu a v MĚS modulu. Aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - práce s podrobností dat
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je vysvětlen rozdíl mezi 3-mi hlavními možnotmi jak zadat vstupy v HOD modulu a způsob práce se zadání vstupů. Tyto informace uvítate zejména v případě, pokud budete definovat vlastní vstupy a nevyužijete předdefinované profily, resp. položky v katalozích.
HOD modul - práce při editaci katalogů
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku najdete informaci, jakým způsobem lze editovat vlastní položky v katalogu pomocí csv souborů
listopad 2022
Data pro hodinový výpočet
11. 11. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
MPO ČR zveřejnilo hodinová data (vstupy) pro hodinový výpočet pro hodnocení ENB.
říjen 2022
Zadání potřeby TV bazénu v RD
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro bazén vč. jeho tepelné ztráty a systém přípravy TV v RD (uvnitř objektu).
Zadání potřeby TV u krytého plaveckého bazénu
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro krytý plavecký bazén a systém přípravy TV v plavecké hale.
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
10. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
leden 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla přímo doplněna možnost volby zadat zdroj chladu jako freecooling.
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících.
ENERGETIKA 6.0.7 - výpočet Uem,R pro chladírny a mrazírny
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí tohoto typu zóny (chladírna/mrazírna) z pohledu výpočtu referenčního Uem,R a referenčních spotřeb energií.
ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí.
ENERGETIKA 6.0.7 - protokol ZÁKLADNÍ PŘEHLED - tabulky a grafy nákladů
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků, konkrétně do protokolu ZÁKLADNÍ PŘEHLED byly doplněny tabulky a grafy pro podrobný přehled struktury nákladů na energie pro zajištění míst spotřeby hodnocených v rámci ENB.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el.
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově
VYUŽITÍ PRODUKOVANÉ ELEKTŘINY NA MÍSTĚ (OZE, KVET) A VYUŽITÍ TEPLA Z OZE

Vzhledem k přísnějším požadavkům na novostavby lze předpokládat zvýšený trend instalace OZE. V této části protokolu mezivýsledků je tak k dispozici přehledný výsledkový servis o využití elektřiny v budově a zdrojů jejího pokrytí. Stejně tak se to týká i využití tepla z OZE a případně odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor v budově.

V této nové kapitole najdete tabulku spotřeby elektřiny v budově pro každé hodnocené místo spotřeby včetně dělení na základní spotřebu a spotřebu pomocných spotřebičů.


Následující tabulky uvedou pro každý zadaný zdroj, který produkuje elektřinu její celkovou vyrobenou výši včetně výše využité v budově, exportované do limitu a nad limit (omezení započítatelnosti odečtu primární energie dle vyhlášky pro hodnocení ENB). Dále podíl využité elektřiny v budově z celkové vyrobené tímto zdrojem a podíl využité elektřiny v budově z tohoto zdroje vůči celkové spotřebě elektřiny v budově.

Zde příklad zadané FVE. Stejně tak by tomu bylo v případě zadání KVET.

Poté následují dva grafy, které údaje v tabulce přehledně zobrazí. Nejprve měsíční graf rozložení spotřeby elektřiny v budově. Barevně odlišena jednotlivá místa spotřeby a v rámci nich ještě tmavším odstínem zvlášť zobrazeny spotřeby elektřiny pro pomocné spotřebiče.

A dále graf zobrazující pokrytí spotřeby elektřiny dle zdrojů. U tohoto grafu je třeba upozornit, že za dané typy zdrojů elektřiny je značena dodávka elektřiny do budovy shodnou barvou. Čili například dodávka do budovy od více zadaných FVE je označena v grafu "limetkovou" barvou.  Dodávka mimo budovu je označena tmavší modrou a dodávka mimo budovu nad limit světlejší modrou.  U KVET to platí podobně: dodávka elektřiny za všechny zadané KVET do budovy a na export "do" a "nad" limit jsou vyvedeny v odstínech fialové barvy.

Obdobné je to i pro tepelnou energii. Tabulka spotřeby tepla pro vytápění a přípravu TV.

Následující tabulky uvedou pro každý typ zadaného zdroje OZE dodávajícího teplo nebo odpadního tepla z chlazení využitelnou  a využitou tepelnou energii v budově. Dále podíl využitého tepla v budově z celkově dodaného tímto zdrojem a podíl využitého tepla v budově z tohoto zdroje vůči celkové spotřebě tepla v budově. (pozn.: v SW zadat export tepla není zatím umožněno, proto řádky "exp" a "exp,over" jsou jen proškrtnuté)


Následující dva grafy údaje z tabulky přehledně zobrazí. Nejprve měsíční graf rozložení spotřeby tepla v budově (za místa spotřeby vytápění a příprava TV, a bez spotřeby elektřiny pro pomocné spotřebiče).


A poté graf zobrazující pokrytí spotřeby tepla ze sledovaných zdrojů tepla. U tohoto grafu je třeba upozornit, že za dané typy zdrojů tepla je značena dodávka tepla do budovy shodnou barvou. Čili například dodávka do budovy od více zadaných FVE je označena v grafu "limetkovou" barvou.  Dtto od STS - žlutá barva. Dtto veškeré využité odpadní teplo z chlazení vnitřních prostor - červená barva. V grafu položka "ostatní zdroje" představuje souhrnnou zbylou spotřebu tepla pro zadané zdroje tepla na formuláři TEPELNÉ ZDROJE.

V grafech, které již v protokolu mezivýsledků jsou k dispozici i před verzí 6.0.7 se dozvíte podrobnější informace o užití tepla z těchto zdrojů pro konkrétní místa spotřeby (vytápění a příprava TV)

CELKOVÁ SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVĚ - PŘEHLEDOVÉ GRAFY

Na závěr protokolu mezivýsledků je k dispozici přehledový graf spotřeby energie v hodnoceném objektu po jednotlivých místech spotřeby včetně samostatného zobrazení pomocné energie. A to jak ve sloupcovém grafu pro jednotlivé měsíce, tak v koláčovém grafu pro sezónní podíly.