Omezit pro: 
říjen 2021
Spustili jsme aktualizaci programu NZÚ DEKSOFT pro NZÚ 2021+
21. 10. 2021 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa
Spustili jsem aktualizaci našeho programu NZÚ pro tvorbu energetického hodnocení pro dotační program Nová zelené úsporám. V tomto článku představujeme hlavní změny.
ENEX + NZÚ
19. 10. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Článek popisuje postup vkládání hlášenek na ENEX pro účely NZÚ
září 2021
Nová zelená úsporám - nové výzvy
24. 9. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Základní obsah nové výzvy v zavedeném programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Co je nového a co zůstává?
červenec 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ?
29. 7. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
květen 2021
Nastavení importu gbXML
26. 5. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje možnosti nastavení importu gbXML souboru do programu Energetika.
duben 2021
Připojení na webináře - FAQ
7. 4. 2021 | Autor: Ing. Petra Lupíšková, Ing. Jan Stašek, Ing. Tomáš Kupsa
V následujícím článku jsou shrnuty nejčastější dotazy k připojování k webinářům Deksoft.
březen 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.5 ?
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.5. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
Protokol ZÁKLADNÍ PŘEHLED
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKA 6.0.5 byl ve výsledcích kompletně přepracován doplňující protokol a také změně jeho název na ZÁKLADNÍ PŘEHLED. Níže se podívejme, jaké informace nám poskytne.
Původní doplňující protokol byl s programem spjat už velmi dlouho. Jeho původním záměrem bylo uvádět výčet všech vstupů do programu, se kterými proběhl výpočet. Je jich samozřejmě podstatně více, než se objevuje v předepsaných povinných protokolech PENB. Jeho aktualizace vzhledem k množství dat však byla problematická v návaznosti na poslední hektické období s nutností vystavení výpočtů dle nové vyhlášky o ENB a nových EN zabývající se energetickou náročností. Proto jsme se rozhodli, že tento protokol již nebude suplovat samotný soubor zadání (co se týče informací), ale věnujeme jej základnímu přehledu. Tedy tomu, co se nedostává v oficiálních výstupech PENB. Tento protokol je k dispozici při výpočtu dle nové i staré vyhlášky o ENB.


O co jde konkrétně:

  • Základní přehled potřeb a spotřeb jednotlivých typů budov včetně názvů vybraných typů referenčních budov a časového období pro konkrétní redukci primární energie z neobnovitelných zdrojů. A to ve formátu v jakém jsme byli zvyklí vídat v protokolu PENB dle již zrušené vyhlášky 78/2013 Sb., který byl velmi vypovídající. V současném protokolu PENB dle vyhlášky 264/2020 Sb. také velmi chybí přehled o spotřebě pomocné energie, který zde naleznete. Doplněna je také informace o průměrném součiniteli prostupu tepla. Zde máte základní přehled o spotřebě jednotlivých typů budov.


  • V rámci tohoto přehledu jsou uvedena i % navýšení spotřeby vůči potřebě (pro stanovení tohoto navýšení představuje hodnota potřeby 100%). A to u všech tří typů budov (hodnocená, referenční pro požadavek a referenční pro klasifikaci). Často se setkáváme s dotazem, proč například vytápění je klasifikováno v PENB tak špatně, když mám kompletní novou otopnou soustavu i tepelný zdroj. Hodnocení, resp. klasifikace je výsledkem 2 částí: potřeby a potom celkové účinnosti systému, který ji kryje. A to druhé je v těchto tabulkách jednoduše porovnáno. Pokud u hodnocené budovy najdete toto navýšení zelenou barvou, je celková technická účinnost tohoto systému vyšší než u referenční budovy. V opačném případě je navýšení vyznačeno červeně. Toto navýšení se neuvádí u VZT a osvětlení, jelikož u nich nestanovujeme potřebu, ale rovnou jen spotřebu. A také se neuvádí u míst, které vykazují nulovou potřebu. Zde máte základní přehled o celkové účinnosti technických systémů pro krytí potřeb mezi jednotlivými typy budov.


  • Další tabulka uvádí opět přehledně pro každou zónu (případně budovu celkem) výši redukce primární energie z neobnovitelných zdrojů pro obě referenční budovy současně - pro nastavení požadavku i pro klasifikaci. To doposud také chybělo. Zde máte základní přehled o tom, jak náročná bude klasifikační stupnice pro zatřídění hodnocené budovy z hlediska primární energie z neobnovitelných zdrojů. (Konkrétní hranice pro jednotlivé klasifikační třídy naleznete na konci protokolu mezivýsledků pro referenční budovu určenou pro klasifikaci)
  • Další tabulka udává pro každou potřebu a spotřebu procentuální podíl hodnocené budovy vůči referenčním budovám a to jak vůči zvolené referenční budově pro nastavení požadavku, tak vůči referenční budově určené pro klasifikaci (referenční budova = 100%). Opět platí, že zeleně vyznačený znamená hodnocenou budovu lepší než referenční pro dané místo potřeby/spotřeby. A naopak při horší hodnocené budově než referenční, je daná potřeba/spotřeba vyznačena červeně. Tři základní ukazatele u novostaveb, které musí být splněny jsou podbarveny žlutou barvou (Uem, celková dodaná energie a primární energie z neobnovitelných zdrojů). Zde naleznete přehled o tom, co můžete zlepšit pro splnění požadavku nebo kam byste mohli cílit navrhovaná energeticky úsporná opatření.


  • poslední novou věcí je graf vzájemného porovnání všech tří typů budov s uvedenými měrnými spotřebami energie v kWh/m2rok. Vizuálně jsou tak porovnány výše v tabulce žlutě podbarvené tři základní ukazatele. Zde si také uděláme přehled o tom, kolik nám třeba celkově "chybí" pro splnění požadavku, případně jak si budova "stojí" vůči referenční budově pro klasifikaci, která nastavuje standard novostaveb pro období předepsané vyhláškou o ENB (dle zrušené vyhlášky 78/2013 Sb. byla tímto standardem nová referenční budova a redukci neobnovitelné primární energie od 1.1.2015, u současně platné vyhlášky o ENB 264/2020 Sb. je tím standardem referenční budova s téměř nulovou spotřebou energie s výší redukce primární energie z neobnovitelných zdrojů od 1.1.2022 = > tzv.  "NZEB II")