Omezit pro: 
leden 2024
Jaká jsou úskalí při užití (nejen) vlastních klimadat z hlediska solárních tepelných zisků?
30. 1. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na některé souvislosti hodinového výpočtu v programu ENERGETIKA při výpočtu solárních tepelných zisků. A doporučíme co dělat, pokud se po výpočtu v jejich průběhu objeví "anomálie" v podobě velmi vysoké hodinové hodnoty.
listopad 2023
Vkládání podpisu do PENB
13. 11. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vydáním změny vyhlášky o energetických specialistech je nutno vkládat na ENEX pdf PENB včetně podpisu zpracovatele, resp. oprávněného energetického specialisty. Nově je v SW ENERGETIKA umožněna funkce vkládání obrázku podpisu a razítka.
říjen 2023
Protokol mezivýsledků v HOD modulu
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků v HOD modulu byla doplněna (od verze 7.1.5) 1. část protokolů mezivýsledků po vzoru těchto protokolů v měsíčních modulech výpočtu. Jak časová kapacita dovolí, budou tyto protokoly v hodinovém výpočtu průběžně doplňovány o další části tak, aby z hlediska obsahu byly rovny měsíčnímu výpočtu. Aktualizace 24.11.2023.
Využití odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí (měsíční výpočty od verze 6.0.7, hodinové výpočty od verze 7.1.5). Aktualizace 20.10.2023
Typy tepelných zisků tvořících odpadní teplo z chlazení ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z chlazení. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat. (Aktualizace 13.10.2023)
Klasifikace chlazení ve třídě G
11. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Zejména u novostaveb často dochází k situacícm, kdy je zadán systém chlazení. Ve "štítku" PENB je však klasifikován ve třídě G (mimo RD/BD), což u novostaveb ostatních typů budov vzbuzuje pochybnosti o správnosti výpočtu. Co je toho příčinou?
září 2023
NZÚ - dokládání klasifikace Uem dle vyhlášky pro oblast podpory C.1
21. 9. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V rámci podpory C.1 při výměně plynového zdroje za tepelné čerpadlo je požadavek na doložení klasifikace průměrného součinitele Uem nejhůře ve třídě D dle vyhlášky o ENB. V souvislosti s tímto požadavkem vznikly otázky, na které SFŽP odpověděl.
červen 2023
Soubor zadání PENB pro vložení na ENEX
28. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se změnou zákona 406/2000 Sb. z ledna 2020 a prováděcí vyhlášky 4/2020 Sb. o energetických specialistech vyžaduje nově Státní energetická inspekce (SEI) při vložení hlášenky na ENEX i vložení souboru zadání pro výpočetní program, s nímž byl daný PENB vypočten. Aktualizace 28.6.2023.
Jak na csv soubor v LibreOffice?
19. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vystavením hodinového modulu výpočtu se v případě definování vlastního zadání vstupů potýkáme s csv souborem. V tomto článku navedeme uživatele, jak získat csv soubor ve správném tvaru, pracujeme-li pouze v LibreOffice.
duben 2023
HOD modul - doplnění výpisu mezivýsledků a vstupů + možnost responzivního zobrazení v grafu
27. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků HOD modulu byly doplněny do xlsx výpisy některých vstupů a mezivýsledků. Současně byla doplněna funkce možnosti zobrazení těchto hodnot v responzivním grafu.
HOD vs. MĚS - část 5.: výpočet umělého osvětlení
11. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 5. se podíváme na rozdíl výpočtu umělého osvětlení.
březen 2023
HOD vs. MĚS - část 4.: (ne)spojitost výpočtu
24. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 4 se podíváme na vliv (ne)spojitosti výpočtu
HOD vs. MĚS - část 3.: ekvivalentní profily užívání?
23. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 3. se podíváme na "porovnatelnost" resp. ekvivalentnost profilů užívání pro měsíční a pro hodinový modul výpočtu.
HOD vs. MĚS - část 2A.: vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
14. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 2A se podíváme na vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
HOD vs. MĚS - část 1.: vliv klimadat
9. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 1. se podíváme na klimadata.
HOD modul programu ENERGETIKA - podporovaná zadání
7. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku naleznememe aktuální informace k době výpočtu HOD modulu a k rozsahu podporovaných zadání pro HOD modul programu ENERGETIKA. Aktualizováno 23.3.2023.
únor 2023
HOD modul - bilancování vyrobené elektřiny na místě
20. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s hodinovými výpočty je ve vyhlášce 264/2020 Sb. o ENB jedno ustanovení, které může způsobovat rozdíl v započítatelném odpočtu primární energie u exportované elektřiny mimo budovu mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. A to někdy i velmy výrazně.
Testování výpočetního jádra předepsného EN ISO 52016-1
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Výsledky testování hodinového výpočetního jádra předepsaného EN ISO 52016-1
HOD modul - bilance v kapitole E (KOMENTÁŘ)
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je bližší komentář k hodnotám, resp koláčovému grafu pro režim vytápění. Konkrétně k solárním tepelným ziskům. Aktualizace 8.3.2023.
leden 2023
HOD modul vystaven
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V programu ENERGETIKA byl vystaven HOD modul pro výpočty dle EN ISO 52 016-1 a vyhlášky 264/2020 Sb.
přepínání mezi moduly HOD => MĚS a MĚS => HOD
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvádíme návod pro uživatele programu ENERGETIKA "co a jak" při přepínání mezi moduly s rozdílným krokem výpočtu (hodina vs. měsíc). Poslední aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - co je v zadání navíc oproti měsíčním modulům
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme hlavní odlišnosti v zadávání vstupů pro uživatele programu ENERGETIKA v HOD modulu a v MĚS modulu. Aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - práce s podrobností dat
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je vysvětlen rozdíl mezi 3-mi hlavními možnotmi jak zadat vstupy v HOD modulu a způsob práce se zadání vstupů. Tyto informace uvítate zejména v případě, pokud budete definovat vlastní vstupy a nevyužijete předdefinované profily, resp. položky v katalozích.
V souvislosti s HOD modulem výpočtu je otázkou, jakými způsoby lze vstupní data zadávat. Zejména s ohledem na podrobnosti.

V HOD modulu programu ENERGETIKA je u polí, kde to má smysl, možnost zadat vstupy 3 způsoby:
  • 1) hodnotou
  • 2) typickým týdnem + funguje to ale vždy pouze v kombinaci s kalendářem ! (pak se zadají v
  • 3) hodinově
Aktuální způsob zadání vyjadřeje aktivní "ouško" záložky u polí, kde tato možnost je k dispozici. Viz například vstupy v profilu užívání nebo v zadání:

Setkáme se také s formou roletky, kde atuální způsob zadání je vybrán v roletce:


1) hodnotou:
Při této volbě se pro všechny hodiny v roce počítá s touto jednou hodnotou zadanou přímo do tohoto pole (lze editovat).

Typicky například zadání požadované cílové teploty teploty na vytápění Theta,int,H,set (°C) v profilu užívání zóny:


Nebo například zadání časového činitele provozu ft,vent (-) jednotky na podformuláři VZT jednotky:2) typickým týdnem + funguje to ale vždy pouze v kombinaci s kalendářem !
Při této volbě je nutno definovat v modálním okně hodinové hodnoty pro typický týden a mimoprovozní den. V kombinaci s kalendářem, ve kterém jsou zadefinovány mimoprovozní dny to funguje takto:

Pro červeně vyznačené dny se uvažují hodinové vstupy příslušné pro daný typ dne (PO až NE) dle předepsaného typického týdne. Pro bílé označené dny v kalendáři se uvažují hodinové vstupy platné pro mimoprovozní den z modální okna typického týdne.

Typicky například zadání požadované cílové teploty teploty na vytápění Theta,int,H,set (°C) v profilu užívání zóny. Po uložení modálního okna se v pole objeví MIN-MAX hodnota ze všech hodin zadaných v typickém týdnu.V modálním okně typického týdne je možno zadefinovat pro všechny hodiny v rámci dnů PO-NE + mimoprovozní den hodnoty. Pokud je takto zadefinujeme, nesmíme zapomenou vžd ypoužít tlačítko uložit, aby se hodnoty po zavření modálu uložily! Způsob zadání dat je v tomto případě logicky pomalejší než hodnotou (192  vs. 1 hodnota). Proto je zde možnost definovat týdenní vstup vždy ještě pomocí nahraného csv souboru, ve které je podstatně snažší tyto hodnoty zadat. V každém modálním okně je k dispozici ke stažení vzorový csv soubor "template.csv" pro typický týden. Vzor je obecný, takže lze použít pro modál typického týdne u jakéhokoliv pole zadání, kde je tato možnost vstupu k dispozici.

Ve souboru csv pro nahrání typického týdne je důležité řádně vyplnit hodnoty v buňkách B2:I25!


Samozřejmě, že zadání typického týdne funguje pouze v kombinaci kalendáře s typickým rokem. Ten je zpravidla součástí profilu užívání zóny nebo profilu potřeby TV nebo profilu požadavků na umělé osvětlení.

Pro například takto zadaný typický rok platí, že pro SO+NE+svátky platí vstupy z modálního okna typického týdne zadané pro mimoprovozní den. Pro ostaní dny v roce platí hodnoty platné pro daný typ dne z modálního okna typického týdne. Tzn. pro PO údaje z PO, pro ÚT údaje z ÚT atd.


Pokud je zadání pomocí typickího týdne použite například zde u ft,vent (-), tak pro modální okno typického týdne zadaných hodnot ft,vent je vztažný kalendář vybrané zóny. V tomto případě zóny 1. Tzn. kalendář s typický rokem se nezadává vždy, pokud zadáváme typický týden, ale je platný pro více vstupů jednou zadáný v profilu užívání zóny.3) hodinově
Při této volbě je nutno definovat v modálním okně hodinové hodnoty pro každou hodinu v roce. To si prakticky samozřejmě nelze představit. Takže zde ve 100% případech využijete zadání pomocí csv souboru.
Ve souboru csv pro nahrání typického roku je důležité řádně vyplnit hodnoty v buňkách A1:A8760! Vzor je obecný, takže lze použít pro modál hodinových hodnot u jakéhokoliv pole zadání, kde je tato možnost vstupu k dispozici. Samozřejmě si je nutno vždy "pohlídat", zda-li výše hodnoty pro tento vstup jsou relevantní.Budete-li používat při práci csv soubory, upozorňujeme na jejich specifika:
  • csv soubory mohou obsahovat pouze jeden list !
  • csv soubory v případě desetinných čísel musí jako separátor mít desetinnou tečku nikoliv desetinou čárku !
  • pro řádné nahrání hodnot do modální oken typického týdne nebo hodinově je nutno dodržet předespaný rozsah buněk ve vzoru (oblast), ze které se hodnoty z csv souboru nahrávají do modálního okna, resp. programu !
  • práce se změnou desetinného separátoru v csv souboru (změna z desetinné čárky na tečku a naopak ) má svá specifika. V tomto odkazujeme na různá technická fóra. Jelikož tyto specifika jsou někdy velmi "tvrdohlavá", doporučují autoři programu v nastavení excelu standardně používát jako separátor desetinných míst tečku. Tím se velmi usnadní práce s csv soubory.
  • csv soubory neobsahují vzorce,  formáty buněk ani komenřáte atd.. Pamatujte prosím na to, pokud nějaké vstupy pomocí csv souboru byste si chtěli okomentovat atd. (při uložení csv souboru nejsou tyto informace uloženy!)
  • Další informace o csv souborech najdete na různých technických fórech na internetu


HOD modul - práce při editaci katalogů
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku najdete informaci, jakým způsobem lze editovat vlastní položky v katalogu pomocí csv souborů
listopad 2022
Data pro hodinový výpočet
11. 11. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
MPO ČR zveřejnilo hodinová data (vstupy) pro hodinový výpočet pro hodnocení ENB.
říjen 2022
Zadání potřeby TV bazénu v RD
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro bazén vč. jeho tepelné ztráty a systém přípravy TV v RD (uvnitř objektu).
Zadání potřeby TV u krytého plaveckého bazénu
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro krytý plavecký bazén a systém přípravy TV v plavecké hale.
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
10. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
leden 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.