Omezit pro: 
září 2021
Nová zelená úsporám - nové výzvy
24. 9. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Základní obsah nové výzvy v zavedeném programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Co je nového a co zůstává?
červenec 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ?
29. 7. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
květen 2021
Nastavení importu gbXML
26. 5. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje možnosti nastavení importu gbXML souboru do programu Energetika.
duben 2021
Připojení na webináře - FAQ
7. 4. 2021 | Autor: Ing. Petra Lupíšková, Ing. Jan Stašek, Ing. Tomáš Kupsa
V následujícím článku jsou shrnuty nejčastější dotazy k připojování k webinářům Deksoft.
březen 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.5 ?
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.5. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
Protokol ZÁKLADNÍ PŘEHLED
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKA 6.0.5 byl ve výsledcích kompletně přepracován doplňující protokol a také změně jeho název na ZÁKLADNÍ PŘEHLED. Níže se podívejme, jaké informace nám poskytne.
Zadání vlastní hodnoty emisivity konstrukce pro výpočet "negativního" sálání
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve verzi programu 6.0.5 byla vystavena možnost zadání konkrétní hodnoty emisivity u každé vnější konstrukce (přilehlé k vnějšímu vzduchu). Výpočet dle EN ISO 52016-1 doposud uvažoval pouze paušálních hodnot emisivity resp. už výsledného součinitele přestupu dlouhovlnným sáláním mezi vnějším povrchem konstrukce a oblohou, a to především u nových výplní vede k navýšení potřeby tepla na vytápění. Toto je další možnost jak tuto potřebu snížit.
Za jakých podmínek se podlahová plocha nevytápěného schodiště objeví v energeticky vztažné ploše?
26. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1 jsou uvedeny v příloze D schémata půdorysného začlenění schodiště v rámci bytového domu. Podle tohoto začlenění a vlastnosti, zda-li je prostor schodiště vytápěn či nikoliv je uveden návod, kdy započítat podlahovou plochu schodiště do celkové energeticky vztažné podlahové plochy objektu.
Propojení Energetiky a 3D modelu v programu DesignBuilder - FAQ
19. 3. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje nejčastější dotazy k vytváření 3D modelu pro program Energetika prostřednictvím programu DesignBuilder. Poslední aktualizace: 16.5.2021.
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1
15. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí.
únor 2021
Rozdíly při stanovení požadavku na součinitel prostupu tepla mezi programy Energetika a Tepelná technika 1D
24. 2. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek, Ing. Martin Varga
Při komplexním posouzení budovy se můžete setkat se situací, kdy dochází k rozdílu mezi požadovanou hodnotou uváděnou v programu Energetika a Tepelná technika 1D. Zjednodušeně lze říci, že v programu Energetika se uplatňují pouze energetické požadavky doplněné o logické limity. Program Tepelná technika 1D stanovuje požadavky přesně dle normy ČSN 73 0540-2. V tomto článku si podrobněji vysvětlíme jednotlivé rozdíly.
Proč je generována výpočtová potřeba tepla na vytápění i v letních měsících?
23. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Zřídka se na technické podpoře setkáme s upozorňujícím dotazem, že něco musí být špatně v programu, když je uváděna potřeba tepla i v letních měsících. Zvláště, když je obecně zafixováno pravidlo pro ukončení sezóny vytápění při vnější teplotě nad 13°C. V tomto článku vysvětlíme výpočetní princip stanovování potřeby tepla na vytápění a jaké příčinu mohou vést k tomu, že se tak děje. Aktualizace 16.3.2021.
Výpočet negeneruje potřebu pro vlhkostní úpravu - příčiny
17. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře k programu ENERGETIKA se také setkáváme s dotazem na příčinu nulové hodnoty potřeby energie na vlhkostní úpravu vzduchu ve výsledku výpočtu, ačkoliv systémy pro vlhkostní úpravu byly zadány. Níže v článku si rozebereme jednotlivé možné příčiny. Ty příčiny jsou analogické jako u dotazu na "negenerování" potřeby chladu. Aktualizace 15.6.2021.
Jaký vliv mají instalované baterie u FVE u měsíčního výpočtu na hodnocení ENB?
17. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zpřísňujícími požadavky na primární energii z neobnovitelných zdrojů při hodnocení ENB se stále častěji jako kompenzační prostředek používá instalace OZE. V tomto případě se zaměříme na FVE a v článku uvedeme, jaký vliv na výsledek hodnocení ENB dle metodiky uvedené ve vyhlášce má takový navrhovaný systém s baterií a bez baterie.
leden 2021
Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření
18. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Jedním z frekventovaných dotazů je i dotaz na to, jaká jsou pravidla pro označení nějakého povrchu neprůsvitné konstrukce za světlý, polotmavý nebo tmavý? Níže v článku se pokusíme o odpoveď.
Využití odpadního tepla z technologie ve výpočtu PENB
15. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z technologie. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat.
prosinec 2020
Činitel typu regulace tepelného zdroje
3. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1:2018 i 2020 je tabulka A.2 se standardními hodnotami pro činitel regulace tepelného zdroje. V tomto článku uvedeme, zda-li je nutné je používat ve výpočtu či nikoliv.
Hodnocení ENB nástavby a přístavby od 1.9.2020
1. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zněním odstavce 3) v §6 vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. v tomto článku popíšeme, jakým způsobem se postupuje při hodnocení požadavků ENB v případě nástaveb a přístaveb na/k stávajícímu objektu.
listopad 2020
ENERGETIKA a ČSN 73 0331-1:2020
12. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme dočasné řešení postupu práce v programu ENERGETIKA, než budou kompletně zapracovány nabízené vstupy dle aktuálně platné ČSN 73 0331-1:2020 (platné od 1.11.2020).
FAQ - částé dotazy k nové vyhlášce o ENB 264/2020 Sb.
3. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto průběžně doplňované článku v technické knihovně budeme průběžně uvádět otázky a odpovědi, které se kumulují na naší technické podpoře v souvislosti s požadavky a hodnocením nové vyhlášky o ENB č. 264/2020 Sb.
říjen 2020
PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA
29. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku podrobně popíšeme, jak postupovat v programu ENERGETIKA při zadání těchto PENB zpracovaných na ucelenou (nadzemní) část budovy v případě, že mají společný nevytápěný prostor (např. garáže).
Strop k půdě - jaké jsou možnosti zadání? Jaké je jeho zastínění Fsh,O?
19. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře se množí dotazy, jaké zadat zastínění Fsh,O stropu k půdě pro výpočet solárních zisků, když nad ním je ještě střecha. V článku si vysvětlíme okolnosti, které k takovému dotazu vedou a co s "tím"....nejprve si ale zrekapitulujeme možnosti, jakým způsobem lze nevytápěný prostor půdy postihnout v zadání.
Představíme si to na příkladu obyčejného RD typu "bungalow:
ad 1) - podrobné modelování nevytápěného prostoru půdy

Na formuláři zadání ZÁKLADNÍ ÚDAJE zvolíme počet zón a nevytápěných prostorů 2. Z první "zóny" uděláme zónu tak, že k ní přiřadíme na formuláři zadání ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY vytápěný profil např. "1. RD - obytné místnosti". Z druhé "zóny" uděláme nevytápěný prostor tak, že k ní přiřadíme profil užívání "47. obecný nevytápěný prostor". Pro obě "zóny" pak musíme zadat všechny stavební konstrukce, objemy, plochy atd.Podíváme-li se do profilu užívání č. "47- Obecný nevytápěný prostor" zjistíme, že přednastavená výměna vzduchu v nevytápěném prostoru je 0,33 1/h. U tohoto typu nevytápěné půdy se předpokládá výměna podstatně vyšší. Zadání vyšší hodnoty objemu větrání lze řešit třemi způsoby:

Zadání objemu větrání podstřešního prostoru nevytápěné půdy:

1A) volíme profil užívání nevytápěné půdy vlastní - č. 51, v něm jako výchozí volíme profil č. 47 a následně v modálním okně upravíme potřebnou hodnotu. Objem větrání dle profilu užívání se pak vždy přičte k objemu infiltrace na základě zadané hodnoty n50 a dalších parametrů pro výpočet infiltrace. Zadaná hodnota n50 by však již měla reflektovat to, že ten zvýšený objem větrání mezi půdou a exteriérem je zahrnut v této zvýšené hodnotě "požadavku" větrání zadané v profilu užívání. A tak pokud by se zadala hodnota n50=0, tak podstřešní prostor je v každém výpočetním kroku větrán přesně intenzitou výměny vzduchu 3,0 1/h (viz obrázek níže).


...

1B) profil užívání nevytápěné půdy vlastní - č. 47 neměníme. Reálně předpokládanou zvýšenou hodnotu větrání mezi podstřešním prostorem a půdou promítneme do hodnoty n50. Tu volíme tak, aby navýšila základní větraný objem požadavku dle profilu užívání na reálně předpokládanou hodnotu. Ve výsledku se objem větrání podstřešního prostoru bude rovnat vždy pro každý výpočetní krok objemu z profilu 0,33 1/h+ výše infiltrace na základně zadané hodnoty n50. (orientačně lze říci, že hodnota infiltrace na základě hodnoty n50 převedená na přirozený průměrný tlakový rozdíl je hodnota cca 20x nižší. Zadáte-li např. n50=10, tak hrubě je infiltrace 10/20=0,50. Čili výsledné větrání nevytápěného prostoru by bylo 0,33+0,50 = 0,83 1/h. Nutno však zdůraznit, že výpočet EN ISO 52016-1, resp. EN 16 798-7 tento výpočet infiltrace definuje podstatně podroněji.)

1C) volíme profil užívání nevytápěné půdy vlastní - č. 51, v něm jako výchozí volíme profil č. 47 a následně v modálním okně upravíme potřebou hodnotu. Objem větrání dle profilu užívání zadáme 0,0 1/h. Veškerý objem větrání pak připadne na infiltraci na základě zadané hodnoty n50 a dalších parametrů pro výpočet infiltrace. Při tomto způsobu zadání se zadává reálná hodnota n50, který by se zjistila, kdyby se tento prostor měřil např. blower-door testem. To je však teorie, takže i zde musíme tuto hodnotu odhadnout (reálně se pro výpočet těžko bude měřit).  Podstřešní prostor je v každém výpočetním kroku větrání intenzitou výměny dle výpočtu infiltrace.

Poznámka: V případě zadání 1C) bude kontrolou zadaný požadovaný objem větrání v prostoru nevytápěné půdy 0,0 1/h označen červeně (krajně neobvyklá hodnota), ale v tomto případě zadání to tak cíleně chceme a tudíž můžeme kontrolu "ignorovat".

Pokud shrneme tyto 3 způsoby zadání objemu větrání podstřešního prostoru, tak nejblíže realitě je postup ad 1C). Vycházíme-li z předpokladu, že v prostoru půdy nejsou umístěny žádné otevíratelné/uzavíratelné otvory určené pro zajištění "potřebného" objemu větrání. Objem větrání uvedený v profilu užívání má totiž vždy atribut požadavku, který musí být větrán vždy. Nad to se řeší nežádoucí infiltrace. Jelikož u prostoru půdy nelze reálně předpokládat požadavek na minimální objem větrání, veškerý objem výměny vzduchu se považuje za infiltraci v důsledku netěsností obálky půdy k exteriéru.

A konečně při tomto způsobu zadání nevytápěného prostoru půdy nesmíme zapomenout, že konstrukci stropu k půdě zadáme na záložce vnitřní konstrukce s požadavkem strop k půdě! V "zóně" 2, tedy nevytápěném prostoru musíme zadat plochy střešního pláště (také dle orientace ke světovým stranám).ad 2) - zadání stropu k půdě jako k sousednímu prostoru (nevytápěnému) se zadanou teplotou v něm

Na formuláři zadání ZÁKLADNÍ ÚDAJE zvolíme počet zón a nevytápěných prostorů 1. Z první "zóny" uděláme zónu tak, že k ní přiřadíme na formuláři zadání ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY vytápění profil např. "1. RD - obytné místnosti".

Při tomto způsobu zadání nevytápěného prostoru půdy nesmíme zapomenout, že konstrukci stropu k půdě zadáme na záložce vnitřní konstrukce s požadavkem strop k půdě! A naopak plochu střešní konstrukce vůbec nezadáváme.V profilech užívání sousedních prostorů je nabízen profil č. 49. Obecný nevytápěný prostor (přednastavená teplota 5°C). Zároveň u tohoto "nevytápěné profilu" sousedního prostoru je zde funkce, že je-li průměrná exteriérová teplota pro daný výpočetní krok vyšší než 5°C, uvažuje se v podstřešním prostoru průměrná exteriérová teplota. Jak je naznačeno v tabulce u profilu na obrázku výše. Takové omezení je samozřejmě žádoucí, pokud přímo zadavatel určuje teplotu v přilehlém nevytápěném prostoru. V opačném případě by to vedlo zcela jiště k celoroční potřebě tepla na vytápění.

Pokud by chtěl uživatel zadat odlišnou nejnižší teplotu, musí postupovat analogicky jako u zadání vlastního profilu užívání "zóny". Tj. zvolí zde profil č. 51 - definují vlastní profil. Jako výchozí zvolí profil č. 49 a následně může editovat nejnižší teplotu. Při editaci vlastního nevytápěného profilu může ponechat nebo zrušit i funkci (pomocí zatržíka) θu = MAX (