Omezit pro: 
březen 2023
HOD vs. MĚS - část 4.: (ne)spojitost výpočtu
24. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 4 se podíváme na vliv (ne)spojitosti výpočtu
HOD vs. MĚS - část 3.: ekvivalentní profily užívání?
23. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 3. se podíváme na "porovnatelnost" resp. ekvivalentnost profilů užívání pro měsíční a pro hodinový modul výpočtu.
HOD vs. MĚS - část 2A.: vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
14. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 2A se podíváme na vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
HOD vs. MĚS - část 1.: vliv klimadat
9. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 1. se podíváme na klimadata.
HOD modul programu ENERGETIKA - podporovaná zadání
7. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku naleznememe aktuální informace k době výpočtu HOD modulu a k rozsahu podporovaných zadání pro HOD modul programu ENERGETIKA. Aktualizováno 23.3.2023.
únor 2023
HOD modul - bilancování vyrobené elektřiny na místě
20. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s hodinovými výpočty je ve vyhlášce 264/2020 Sb. o ENB jedno ustanovení, které může způsobovat rozdíl v započítatelném odpočtu primární energie u exportované elektřiny mimo budovu mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. A to někdy i velmy výrazně.
Testování výpočetního jádra předepsného EN ISO 52016-1
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Výsledky testování hodinového výpočetního jádra předepsaného EN ISO 52016-1
HOD modul - bilance v kapitole E (KOMENTÁŘ)
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je bližší komentář k hodnotám, resp koláčovému grafu pro režim vytápění. Konkrétně k solárním tepelným ziskům. Aktualizace 8.3.2023.
leden 2023
HOD modul vystaven
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V programu ENERGETIKA byl vystaven HOD modul pro výpočty dle EN ISO 52 016-1 a vyhlášky 264/2020 Sb.
přepínání mezi moduly HOD => MĚS a MĚS => HOD
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvádíme návod pro uživatele programu ENERGETIKA "co a jak" při přepínání mezi moduly s rozdílným krokem výpočtu (hodina vs. měsíc). Poslední aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - co je v zadání navíc oproti měsíčním modulům
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme hlavní odlišnosti v zadávání vstupů pro uživatele programu ENERGETIKA v HOD modulu a v MĚS modulu. Aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - práce s podrobností dat
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je vysvětlen rozdíl mezi 3-mi hlavními možnotmi jak zadat vstupy v HOD modulu a způsob práce se zadání vstupů. Tyto informace uvítate zejména v případě, pokud budete definovat vlastní vstupy a nevyužijete předdefinované profily, resp. položky v katalozích.
HOD modul - práce při editaci katalogů
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku najdete informaci, jakým způsobem lze editovat vlastní položky v katalogu pomocí csv souborů
V důsledku vystavení HOD modulu jsou nově doplněny tyto katalogy:
  • katalog stínících clon a okenic
  • katalog provozních režimů stínících clon a okenic
  • katalog provozních režimů VZT (vzduhchotechnických jednotek)
  • katalog provovozních režimu VZV (jednotek pro vlhkostní úpravu vzduchu)
A v důsledku vystavení HOD modulu byly tyto stávajcí katalogy upraveny
  • katalog profilů užívání zóny
  • katalog potřeb TV
  • katalog odběrových profilů TV
  • katalog profilů umělého osvětlení

Na principu katalgou profilů užívání zóny uvedeme, jakým způsobem lze editovat vlastní položky (profily) užívání zóny:V editačním režimu katalogu jsou globální položky vyznačeny šedě (ty uživatelé nemohou měnit - to může jen administrátor programu). Zpravidla se jedná o předdefinované profily užívání pro hodnocení ENB. Mohou si ale vytvořit vlastní profil kompletně nový nebo upravit kopii již vyskytující se položky (včetně šedě vyznačených položek).

Tvorba vlastního profilu pro HOD modul výpočtu může být poměrně náročná. Aby toto bylo maximálně ulehčeno, je k dispizici šablona csv souboru pro zadaná vstupů.

Jednak je to na úrovni jednotlivýc vstupů (tuto práci popisuje článek zde) a jednak, na úrovni celkových položek v katalogu. To znamená, že:

1)
I v prohlížečím režimu katalogu máte u katalogu profilů k dispozici možnost stáhnout si informace v profilu do csv souboru. Následně požadované údaje úpravit, uložit a následně zase načíst do katalogu v editačním režimu jako svou vlastní položku.


2)
Pokud jsme v editačním režimu katalogu, tak kromě možnosti stáhnout csv soubor s informacemiu dané položce (profilu) je možnost nahrát csv. K dispozici je také šablona csv souboru pro nahrání profilu užívání.


3)
samotná šablona csv souboru profilu užívání zónyTakže lze v libovolné podrobnosti zadat jakýkoliv vstup z 9 aktuálně možných. V případě volby jednotek: u větrání a u produkce vlhkosti je nutno zadat stejnou podrobnosti jako u zadané hodnoty. Takže například, pokud u sloupce č. 3 (Vnd) zadáme podrobnost vstupy 1=hodnotou, tak stejnou podrobnosti vstupu 1= hodnotou musí mít i sloupce 4 (jednotky pro zadanou hodnotu Vnd)


V tomto csv profilu užívání je také možno zadat mimoprovozní dny. Které se po nahrání csv do katalogu automaticky propíší v modálním okně kalendáře s typickým rokem.