Omezit pro: 
duben 2023
HOD modul - doplnění výpisu mezivýsledků a vstupů + možnost responzivního zobrazení v grafu
27. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků HOD modulu byly doplněny do xlsx výpisy některých vstupů a mezivýsledků. Současně byla doplněna funkce možnosti zobrazení těchto hodnot v responzivním grafu.
HOD vs. MĚS - část 5.: výpočet umělého osvětlení
11. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 5. se podíváme na rozdíl výpočtu umělého osvětlení.
březen 2023
HOD vs. MĚS - část 4.: (ne)spojitost výpočtu
24. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 4 se podíváme na vliv (ne)spojitosti výpočtu
HOD vs. MĚS - část 3.: ekvivalentní profily užívání?
23. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 3. se podíváme na "porovnatelnost" resp. ekvivalentnost profilů užívání pro měsíční a pro hodinový modul výpočtu.
HOD vs. MĚS - část 2A.: vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
14. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 2A se podíváme na vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
HOD vs. MĚS - část 1.: vliv klimadat
9. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 1. se podíváme na klimadata.
HOD modul programu ENERGETIKA - podporovaná zadání
7. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku naleznememe aktuální informace k době výpočtu HOD modulu a k rozsahu podporovaných zadání pro HOD modul programu ENERGETIKA. Aktualizováno 23.3.2023.
únor 2023
HOD modul - bilancování vyrobené elektřiny na místě
20. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s hodinovými výpočty je ve vyhlášce 264/2020 Sb. o ENB jedno ustanovení, které může způsobovat rozdíl v započítatelném odpočtu primární energie u exportované elektřiny mimo budovu mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. A to někdy i velmy výrazně.
Testování výpočetního jádra předepsného EN ISO 52016-1
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Výsledky testování hodinového výpočetního jádra předepsaného EN ISO 52016-1
HOD modul - bilance v kapitole E (KOMENTÁŘ)
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je bližší komentář k hodnotám, resp koláčovému grafu pro režim vytápění. Konkrétně k solárním tepelným ziskům. Aktualizace 8.3.2023.
leden 2023
HOD modul vystaven
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V programu ENERGETIKA byl vystaven HOD modul pro výpočty dle EN ISO 52 016-1 a vyhlášky 264/2020 Sb.
přepínání mezi moduly HOD => MĚS a MĚS => HOD
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvádíme návod pro uživatele programu ENERGETIKA "co a jak" při přepínání mezi moduly s rozdílným krokem výpočtu (hodina vs. měsíc). Poslední aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - co je v zadání navíc oproti měsíčním modulům
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme hlavní odlišnosti v zadávání vstupů pro uživatele programu ENERGETIKA v HOD modulu a v MĚS modulu. Aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - práce s podrobností dat
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je vysvětlen rozdíl mezi 3-mi hlavními možnotmi jak zadat vstupy v HOD modulu a způsob práce se zadání vstupů. Tyto informace uvítate zejména v případě, pokud budete definovat vlastní vstupy a nevyužijete předdefinované profily, resp. položky v katalozích.
HOD modul - práce při editaci katalogů
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku najdete informaci, jakým způsobem lze editovat vlastní položky v katalogu pomocí csv souborů
listopad 2022
Data pro hodinový výpočet
11. 11. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
MPO ČR zveřejnilo hodinová data (vstupy) pro hodinový výpočet pro hodnocení ENB.
říjen 2022
Zadání potřeby TV bazénu v RD
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro bazén vč. jeho tepelné ztráty a systém přípravy TV v RD (uvnitř objektu).
Zadání potřeby TV u krytého plaveckého bazénu
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro krytý plavecký bazén a systém přípravy TV v plavecké hale.
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
10. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
leden 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla přímo doplněna možnost volby zadat zdroj chladu jako freecooling.
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících.
ENERGETIKA 6.0.7 - výpočet Uem,R pro chladírny a mrazírny
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí tohoto typu zóny (chladírna/mrazírna) z pohledu výpočtu referenčního Uem,R a referenčních spotřeb energií.
ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí.
ENERGETIKA 6.0.7 - protokol ZÁKLADNÍ PŘEHLED - tabulky a grafy nákladů
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků, konkrétně do protokolu ZÁKLADNÍ PŘEHLED byly doplněny tabulky a grafy pro podrobný přehled struktury nákladů na energie pro zajištění míst spotřeby hodnocených v rámci ENB.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el.
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově
ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro uživatelské nastavení přednosti využití elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie včetně elektřiny produkované KVET a také využití odpadního tepla ze systému chlazení vnitřních prostor.
V prvé řadě proč? V případě souběhu více těchto zdrojů na jednom objektu musí program vědět v jakém pořadí bude dodávky energie z těchto zdrojů využívat. A je lepší, když to zadá uživatel, než to nechat na defaultním nastavení v programu. V některých případech může mít zpracovatel důvod zadat vlastní nastavení priority využití.  Ostatně tak je to obecně popsáno i v EN ISO 52 000-1 pro výpočty ENB. Při určité kombinaci zadání toto nastavení přednosti využití ovlivní výsledek hodnocení ENB.

V důsledku této funkce v zadání programu přibyl nový formulář zadání nazvaný PŘEDNOST VYUŽITÍ.Pokud nemáme zadán ani jeden z těchto systémů/zdrojů:
 • obnovitelný zdroj energie typu FVE (na formuláři zadání OZE)
 • obnovitelný zdroj energie typu STS (na formuláři zadání OZE)
 • obnovitelný zdroj energie typu Ostatní OZE produkující elektřinu (na formuláři zadání OZE)
 • obnovitelný zdroj energie typu Ostatní OZE produkující teplo (na formuláři zadání OZE)
 • kogenerační jednotku KVET (na formuláři zadání TEPELNÉ ZDROJE)
 • nastaveno využívání odpadního tepla ze systému chlazení vnitřních prostor konkrétního zdroje chladu (formulář zadání ZDROJE CHLADU)
..tak pokud vstoupíme na tento formulář zadání PŘEDNOST VYUŽITÍ, zobrazí se ve své základní podobě ("prázdný"):

 
V opačném případě se zde výše uvedené zdroje vypíší. Volba přednosti využití se nastavuje zvlášť pro elektřinu a zvlášť pro teplo. Důležité je vědět, že základní pořadí využití se automaticky generuje podle toho, jak tyto jednotlivé zdroje/systému přidáváme v zadání!

Pokud chceme toto pořadí využití změnit, vstoupíme a tento nový formulář zadání a šipkami u příslušného zdroje/systému volíme prioritu využití. A to jak v části využití elektřiny, tak v části využití tepla. 1=nejvyšší priorita.


Na formuláři zadání je také tlačítko "Výchozí nastavení". Pokud jej použijeme, nastaví se přednost využití vždy defaultně takto:

V rámci využití elektřiny (priorita seřazena sestupně)
 1. z kogeneračních zdrojů
 2. z obnovitelných zdrojů
V rámci využití tepla (priorita seřazena sestupně)
 1. odpadní teplo ze systému chlazení vnitřních prostor
 2. teplo z obnovitelných zdrojů energie ("tepelných")
 3. teplo z obnovitelných zdrojů energie ("elektrických")
Pokud je v rámci dané kategorie zadáno více zdrojů/systémů, tak se automaticky při výchozím nastavení řadí sestupně podle čísla jeho podformuláře v zadání.

Na předchozím obrázku bylo pro zadané zdroje použito výchozí nastavení priority využití. Toto výchozí nastavení preferuje nejprve využití elektřiny, popř. tepla získané jako vedlejší produkt už jednou započítané energie v rámci hodnocení ENB. Čili konkrétně elektřiny z kogenerace a odpadní teplo ze systému chlazení. Následují u elektřiny obnovitelné zdroje produkující elektřinu. U tepla obnovitelné zdroje produkující primárně teplo (solární termické soustavy aj.) a nakonec obnovitelné zdroje produkující primárně elektřinu, jež jsou využity pro ohřev. U OZE produkující elektřinu je výhodnější ji využít vždy přímo (a tedy kompenzovat jinak spotřebu elektřiny ze sítě), než ji konvertovat na teplo, které by jinak dodával neelektrický tepelný zdroj. Proto je u výchozího nastavení tento způsob využití tepla z elektrických OZE až na chvostu výchozí priority nastavení využití tepla.

Co různé nastavení priority znamená si uvedeme na praktických příkladech:

Máme například objekt, kde je zadána solární termická soustava (STS) pro předehřev/ohřev TV. Dále fotovoltaické panely (FVE) pro přímé využití elektřiny, tak pro akumulaci tepla pro ohřev TV. U FVE je také možnost exportovat přebytek elektřiny. Standardně je příprava TV i vytápění realizováno například plynovým kondenzačním kotlem. A také jsme zadali, že odpadní teplo z chlazení vnitřních prostor použijeme pro přípravu teplé vody.

A) Zvolili jsme nejprve výchozí nastavení priority využití:


FVE se objevuje jak u elektřiny, tak u tepla. U FVE bylo zadáno, že je přímo napojeno na přípravu TV (zásobník) a přebytek elektřiny dodává do objektu. Neupotřebenou elektřinu může dále exportovat mimo budovu.

Tabulka a graf spotřeby energie v objektu pro toto nastavení priorita využití A):

Výsledné hodnocení objektu z hlediska ENB:

Graf, který udává přehled rozložení potřeby tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody:
Podobný graf, jen je v něm vyznačeno, jaké zdroje tepla se podílí na pokrytí těchto potřeb tepla:
Jelikož využití odpadního tepla z chlazení, tepla z STS a tepla z FVE bylo přiřazeno pouze k TVsys, jedná se o pokrytí pouze této části přípravy TV. Průměrné roční % podílu pokrytí celkové potřeby tepla v objektu je uvedeno v legendě v grafu. Jestliže jsme prioritu dodávky tepla z FVE zvolili jako poslední, minimalizovali jsme jeho využití pro dodávku tepla. Zbylo tak více elektřiny z FVE na přímé využití v objektu, případně na export.

Ještě podrobnější graf pokrytí potřeby tepla jen u TVsys:

Graf, který udává přehled rozložení spotřeby elektrické energie v objektu pro jednotlivá místa spotřeby:

Podobný graf, jen je v něm vyznačeno, jaké zdroje elektřiny se podílí na pokrytí těchto spotřeb (analogie k obdobnému grafu u pokrytí potřebného tepla):


B) Změnili jsme prioritu využití na tuto:


Po výpočtu dostaneme tento výsledek hodnocení ENB:

Graf pokrytí potřeby tepla v rámci objektu jednotlivými typy zdrojů dodávající teplo: