Omezit pro: 
leden 2024
Jaká jsou úskalí při užití (nejen) vlastních klimadat z hlediska solárních tepelných zisků?
30. 1. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na některé souvislosti hodinového výpočtu v programu ENERGETIKA při výpočtu solárních tepelných zisků. A doporučíme co dělat, pokud se po výpočtu v jejich průběhu objeví "anomálie" v podobě velmi vysoké hodinové hodnoty.
listopad 2023
Vkládání podpisu do PENB
13. 11. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vydáním změny vyhlášky o energetických specialistech je nutno vkládat na ENEX pdf PENB včetně podpisu zpracovatele, resp. oprávněného energetického specialisty. Nově je v SW ENERGETIKA umožněna funkce vkládání obrázku podpisu a razítka.
říjen 2023
Protokol mezivýsledků v HOD modulu
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků v HOD modulu byla doplněna (od verze 7.1.5) 1. část protokolů mezivýsledků po vzoru těchto protokolů v měsíčních modulech výpočtu. Jak časová kapacita dovolí, budou tyto protokoly v hodinovém výpočtu průběžně doplňovány o další části tak, aby z hlediska obsahu byly rovny měsíčnímu výpočtu. Aktualizace 24.11.2023.
Využití odpadního tepla z chlazení vnitřního prostředí ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí (měsíční výpočty od verze 6.0.7, hodinové výpočty od verze 7.1.5). Aktualizace 20.10.2023
Typy tepelných zisků tvořících odpadní teplo z chlazení ve výpočtu ENB
20. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z chlazení. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat. (Aktualizace 13.10.2023)
Klasifikace chlazení ve třídě G
11. 10. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Zejména u novostaveb často dochází k situacícm, kdy je zadán systém chlazení. Ve "štítku" PENB je však klasifikován ve třídě G (mimo RD/BD), což u novostaveb ostatních typů budov vzbuzuje pochybnosti o správnosti výpočtu. Co je toho příčinou?
září 2023
NZÚ - dokládání klasifikace Uem dle vyhlášky pro oblast podpory C.1
21. 9. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V rámci podpory C.1 při výměně plynového zdroje za tepelné čerpadlo je požadavek na doložení klasifikace průměrného součinitele Uem nejhůře ve třídě D dle vyhlášky o ENB. V souvislosti s tímto požadavkem vznikly otázky, na které SFŽP odpověděl.
červen 2023
Soubor zadání PENB pro vložení na ENEX
28. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se změnou zákona 406/2000 Sb. z ledna 2020 a prováděcí vyhlášky 4/2020 Sb. o energetických specialistech vyžaduje nově Státní energetická inspekce (SEI) při vložení hlášenky na ENEX i vložení souboru zadání pro výpočetní program, s nímž byl daný PENB vypočten. Aktualizace 28.6.2023.
Jak na csv soubor v LibreOffice?
19. 6. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s vystavením hodinového modulu výpočtu se v případě definování vlastního zadání vstupů potýkáme s csv souborem. V tomto článku navedeme uživatele, jak získat csv soubor ve správném tvaru, pracujeme-li pouze v LibreOffice.
duben 2023
HOD modul - doplnění výpisu mezivýsledků a vstupů + možnost responzivního zobrazení v grafu
27. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků HOD modulu byly doplněny do xlsx výpisy některých vstupů a mezivýsledků. Současně byla doplněna funkce možnosti zobrazení těchto hodnot v responzivním grafu.
HOD vs. MĚS - část 5.: výpočet umělého osvětlení
11. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 5. se podíváme na rozdíl výpočtu umělého osvětlení.
březen 2023
HOD vs. MĚS - část 4.: (ne)spojitost výpočtu
24. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 4 se podíváme na vliv (ne)spojitosti výpočtu
HOD vs. MĚS - část 3.: ekvivalentní profily užívání?
23. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 3. se podíváme na "porovnatelnost" resp. ekvivalentnost profilů užívání pro měsíční a pro hodinový modul výpočtu.
HOD vs. MĚS - část 2A.: vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
14. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 2A se podíváme na vliv profilů užívání (teplota, větrání, vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů)
HOD vs. MĚS - část 1.: vliv klimadat
9. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V sérii článků se zaměříme na příčiny rozdílů výsledků mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. Po nutnosti počítat některé objekty v hodinovém kroku je na toto téma poměrně hodně dotazů. V části 1. se podíváme na klimadata.
HOD modul programu ENERGETIKA - podporovaná zadání
7. 3. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku naleznememe aktuální informace k době výpočtu HOD modulu a k rozsahu podporovaných zadání pro HOD modul programu ENERGETIKA. Aktualizováno 23.3.2023.
únor 2023
HOD modul - bilancování vyrobené elektřiny na místě
20. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s hodinovými výpočty je ve vyhlášce 264/2020 Sb. o ENB jedno ustanovení, které může způsobovat rozdíl v započítatelném odpočtu primární energie u exportované elektřiny mimo budovu mezi měsíčním a hodinovým výpočtem. A to někdy i velmy výrazně.
Testování výpočetního jádra předepsného EN ISO 52016-1
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Výsledky testování hodinového výpočetního jádra předepsaného EN ISO 52016-1
HOD modul - bilance v kapitole E (KOMENTÁŘ)
13. 2. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je bližší komentář k hodnotám, resp koláčovému grafu pro režim vytápění. Konkrétně k solárním tepelným ziskům. Aktualizace 8.3.2023.
leden 2023
HOD modul vystaven
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V programu ENERGETIKA byl vystaven HOD modul pro výpočty dle EN ISO 52 016-1 a vyhlášky 264/2020 Sb.
přepínání mezi moduly HOD => MĚS a MĚS => HOD
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvádíme návod pro uživatele programu ENERGETIKA "co a jak" při přepínání mezi moduly s rozdílným krokem výpočtu (hodina vs. měsíc). Poslední aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - co je v zadání navíc oproti měsíčním modulům
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme hlavní odlišnosti v zadávání vstupů pro uživatele programu ENERGETIKA v HOD modulu a v MĚS modulu. Aktualizace 27.1.2023.
HOD modul - práce s podrobností dat
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku je vysvětlen rozdíl mezi 3-mi hlavními možnotmi jak zadat vstupy v HOD modulu a způsob práce se zadání vstupů. Tyto informace uvítate zejména v případě, pokud budete definovat vlastní vstupy a nevyužijete předdefinované profily, resp. položky v katalozích.
HOD modul - práce při editaci katalogů
26. 1. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku najdete informaci, jakým způsobem lze editovat vlastní položky v katalogu pomocí csv souborů
listopad 2022
Data pro hodinový výpočet
11. 11. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
MPO ČR zveřejnilo hodinová data (vstupy) pro hodinový výpočet pro hodnocení ENB.
říjen 2022
Zadání potřeby TV bazénu v RD
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro bazén vč. jeho tepelné ztráty a systém přípravy TV v RD (uvnitř objektu).
Zadání potřeby TV u krytého plaveckého bazénu
12. 10. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku uvedeme návod, jak zadat potřebu TV pro krytý plavecký bazén a systém přípravy TV v plavecké hale.
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV
10. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy.
leden 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla přímo doplněna možnost volby zadat zdroj chladu jako freecooling.
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících.
ENERGETIKA 6.0.7 - výpočet Uem,R pro chladírny a mrazírny
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí tohoto typu zóny (chladírna/mrazírna) z pohledu výpočtu referenčního Uem,R a referenčních spotřeb energií.
ENERGETIKA 6.0.7 - protokol ZÁKLADNÍ PŘEHLED - tabulky a grafy nákladů
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků, konkrétně do protokolu ZÁKLADNÍ PŘEHLED byly doplněny tabulky a grafy pro podrobný přehled struktury nákladů na energie pro zajištění míst spotřeby hodnocených v rámci ENB.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el.
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově
ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití
14. 1. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro uživatelské nastavení přednosti využití elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie včetně elektřiny produkované KVET a také využití odpadního tepla ze systému chlazení vnitřních prostor.
prosinec 2021
ENEX + NZÚ
2. 12. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Článek popisuje postup vkládání hlášenek na ENEX pro účely NZÚ. Poslední aktualizace 10.12.2021.
říjen 2021
Spustili jsme aktualizaci programu NZÚ DEKSOFT pro NZÚ 2021+
21. 10. 2021 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa
Spustili jsem aktualizaci našeho programu NZÚ pro tvorbu energetického hodnocení pro dotační program Nová zelené úsporám. V tomto článku představujeme hlavní změny.
září 2021
Nová zelená úsporám - nové výzvy
24. 9. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Základní obsah nové výzvy v zavedeném programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Co je nového a co zůstává?
červenec 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ?
29. 7. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
květen 2021
Nastavení importu gbXML
26. 5. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje možnosti nastavení importu gbXML souboru do programu Energetika.
duben 2021
Připojení na webináře - FAQ
7. 4. 2021 | Autor: Ing. Petra Lupíšková, Ing. Jan Stašek, Ing. Tomáš Kupsa
V následujícím článku jsou shrnuty nejčastější dotazy k připojování k webinářům Deksoft.
březen 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.5 ?
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.5. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
Protokol ZÁKLADNÍ PŘEHLED
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKA 6.0.5 byl ve výsledcích kompletně přepracován doplňující protokol a také změně jeho název na ZÁKLADNÍ PŘEHLED. Níže se podívejme, jaké informace nám poskytne.
Zadání vlastní hodnoty emisivity konstrukce pro výpočet "negativního" sálání
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve verzi programu 6.0.5 byla vystavena možnost zadání konkrétní hodnoty emisivity u každé vnější konstrukce (přilehlé k vnějšímu vzduchu). Výpočet dle EN ISO 52016-1 doposud uvažoval pouze paušálních hodnot emisivity resp. už výsledného součinitele přestupu dlouhovlnným sáláním mezi vnějším povrchem konstrukce a oblohou, a to především u nových výplní vede k navýšení potřeby tepla na vytápění. Toto je další možnost jak tuto potřebu snížit.
Za jakých podmínek se podlahová plocha nevytápěného schodiště objeví v energeticky vztažné ploše?
26. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1 jsou uvedeny v příloze D schémata půdorysného začlenění schodiště v rámci bytového domu. Podle tohoto začlenění a vlastnosti, zda-li je prostor schodiště vytápěn či nikoliv je uveden návod, kdy započítat podlahovou plochu schodiště do celkové energeticky vztažné podlahové plochy objektu.
Propojení Energetiky a 3D modelu v programu DesignBuilder - FAQ
19. 3. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje nejčastější dotazy k vytváření 3D modelu pro program Energetika prostřednictvím programu DesignBuilder. Poslední aktualizace: 16.5.2021.
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1
15. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí.
únor 2021
Rozdíly při stanovení požadavku na součinitel prostupu tepla mezi programy Energetika a Tepelná technika 1D
24. 2. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek, Ing. Martin Varga
Při komplexním posouzení budovy se můžete setkat se situací, kdy dochází k rozdílu mezi požadovanou hodnotou uváděnou v programu Energetika a Tepelná technika 1D. Zjednodušeně lze říci, že v programu Energetika se uplatňují pouze energetické požadavky doplněné o logické limity. Program Tepelná technika 1D stanovuje požadavky přesně dle normy ČSN 73 0540-2. V tomto článku si podrobněji vysvětlíme jednotlivé rozdíly.
Proč je generována výpočtová potřeba tepla na vytápění i v letních měsících?
23. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Zřídka se na technické podpoře setkáme s upozorňujícím dotazem, že něco musí být špatně v programu, když je uváděna potřeba tepla i v letních měsících. Zvláště, když je obecně zafixováno pravidlo pro ukončení sezóny vytápění při vnější teplotě nad 13°C. V tomto článku vysvětlíme výpočetní princip stanovování potřeby tepla na vytápění a jaké příčinu mohou vést k tomu, že se tak děje. Aktualizace 16.3.2021.
Výpočet negeneruje potřebu pro vlhkostní úpravu - příčiny
17. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře k programu ENERGETIKA se také setkáváme s dotazem na příčinu nulové hodnoty potřeby energie na vlhkostní úpravu vzduchu ve výsledku výpočtu, ačkoliv systémy pro vlhkostní úpravu byly zadány. Níže v článku si rozebereme jednotlivé možné příčiny. Ty příčiny jsou analogické jako u dotazu na "negenerování" potřeby chladu. Aktualizace 15.6.2021.
Jaký vliv mají instalované baterie u FVE u měsíčního výpočtu na hodnocení ENB?
17. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zpřísňujícími požadavky na primární energii z neobnovitelných zdrojů při hodnocení ENB se stále častěji jako kompenzační prostředek používá instalace OZE. V tomto případě se zaměříme na FVE a v článku uvedeme, jaký vliv na výsledek hodnocení ENB dle metodiky uvedené ve vyhlášce má takový navrhovaný systém s baterií a bez baterie.
leden 2021
Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření
18. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Jedním z frekventovaných dotazů je i dotaz na to, jaká jsou pravidla pro označení nějakého povrchu neprůsvitné konstrukce za světlý, polotmavý nebo tmavý? Níže v článku se pokusíme o odpoveď.
prosinec 2020
Činitel typu regulace tepelného zdroje
3. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1:2018 i 2020 je tabulka A.2 se standardními hodnotami pro činitel regulace tepelného zdroje. V tomto článku uvedeme, zda-li je nutné je používat ve výpočtu či nikoliv.
Hodnocení ENB nástavby a přístavby od 1.9.2020
1. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zněním odstavce 3) v §6 vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. v tomto článku popíšeme, jakým způsobem se postupuje při hodnocení požadavků ENB v případě nástaveb a přístaveb na/k stávajícímu objektu.
listopad 2020
ENERGETIKA a ČSN 73 0331-1:2020
12. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme dočasné řešení postupu práce v programu ENERGETIKA, než budou kompletně zapracovány nabízené vstupy dle aktuálně platné ČSN 73 0331-1:2020 (platné od 1.11.2020).
FAQ - částé dotazy k nové vyhlášce o ENB 264/2020 Sb.
3. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto průběžně doplňované článku v technické knihovně budeme průběžně uvádět otázky a odpovědi, které se kumulují na naší technické podpoře v souvislosti s požadavky a hodnocením nové vyhlášky o ENB č. 264/2020 Sb.
1)
zpracovávám PENB na novostavbu s nastavenou nulovou referenční budovou (období 31.12.2021) pro výpočet požadavků. Primární energie je hodnocena ve třídě D a přitom je uvedeno, že budova splňuje požadavky vyhlášky pro novostavby do 31.12.2021. Je to tak správně?

Pokud je vše správně a řádně zadáno, tak ANO - je! Může být samozřejmě klasifikována i lépe, ale v tomto případě i třída D je v pořádku. Princip klasifikace ve staré i v nové vyhlášce je podobný. Jen v nové vyhlášce je klasifikační stupnice odvozena vždy od nastavených požadavků referenční nulové budovy pro období od 1.1.2022. A to je ten důvod. Protože nulová referenční budova pro nastavení požadavku pro novostavby do 31.12.2021 a od 1.1.2022 se liší pouze ve výši redukce neobnovitelné primární energie (NPE). A ta je poměrná přísná pro období od 1.1.2022. Srovnání níže:2)
zpracovávám PENB na novostavbu. Mám poměrně dobré systémy osvětlení a nuceného větrání a přesto jsou klasifikovány ve třídě D. Jak je to možné?

Ponecháme nyní stranou definici "poměrně dobré" systémy. Pro odpověď budeme vycházet z toho, že třeba máte zadány tyto systémy přesně na úrovni referenčního požadavku (ne horší). Čili vypočtená energie pro tato místa spotřeby u hodnocené budovy se bude rovnat spotřebě referenční budově ER. Přesto budete u těchto míst spotřeby hodnocení ve třídě D, protože klasifikační stupnice pro tato místa spotřeby je nastavena takto:

(Poznámka: S předstihem je například patrné, že po 1.1.2022 budou zajisté následovat otázky navazující na otázku ad 1) výše typu: Mám novostavbu, která je u primární energie klasifikována ve třídě B a přesto je napsáno, že nevyhovuje. Je to tak v pořádku?.....)3)
zpracovávám PENB a mám navrhovat opatření. Moc se v tom ale nevyznám. Jak mám postupovat?

Nejprve musíme vědět, co a kdy máme navrhovat. To je uvedeno ve vyhlášce 264/2020 Sb. v §8:

(1) Součástí průkazu je stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy ve formě souboru vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, který obsahuje minimálně jeden alternativní systém dodávek energie, pokud byl vyhodnocen jako technicky, ekonomicky a ekologicky proveditelný podle § 7.

(2) Soubor vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budovy se navrhuje tak, aby bylo u ukazatele primární energie z neobnovitelných zdrojů energie dosaženo

a) klasifikační třídy mimořádně úsporná v případě výstavby nové budovy nebo klasifikační třídy úsporná u stávajících budov, které jsou klasifikovány pod touto úrovní, a

b) zlepšení o minimálně jednu klasifikační třídu u stávajících budov, které splňují klasifikační třídu úsporná.

Jak nyní postupovat při vyplňování části H protokolu PENB?
Dle nové vyhlášky je tedy základní cíl navrhnout taková opatření, abychom objekt zlepšili do předepsané třídy primární neobnovitelné energie. A to bez ohledu na ekonomickou efektivitu navrhovaného opatření. Jedinou podmínkou je, že tato opatření musí být techniky a funkčně vhodná!

Postup, jak se nejjednodušeji dopracujeme k doporučené variantě má 4, resp. 5 kroků, které na sebe vzájemně navazují! Ukážeme si to na příkladu novostavby RD:

Stávající návrh, který splňuje požadavky novostavby do 31.12.2021 je klasifikován ve třídě D u primární energie. Víme, že musí v doporučené variantě dosáhnout třídy A.

KROK 1:

Ze souboru s výchozím stavem si "uložím jako" soubor pro doporučenou variantu. A do tohoto souboru aplikuji opatření, která spadají pod krok 1. Tj. jedná se o všechna opatření na stavebních konstrukcích a dále stavební opatření, která snižují potřebu tepla a chladu (např. prvky vnějšího zastínění apod.). Při definování těchto opatření, které všechny zadávám do tohoto jednoho souboru, mám na mysli, že celé to musí vést ke třídě A primární energie.

KROK 2 + 3:

Následuje krok 2 + 3, který aplikuji do toho samého souboru zadání doporučené varianty po ukončení zadávání opatření pro krok 1. Z hlediska zadání jsou tyto dva kroky spojené, protože pokud instaluji např. VZT s rekuperací, tak se jedná o jedno opatření. Samostatné opatření v kroku 3 může být například jen instalace tepelné izolace na rozvody nebo výměna tepelného zdroje apod. Opět platí, že při definování těchto opatření, které všechny zadávám do tohoto jednoho souboru, chci dosáhnout třídy A primární energie.

KROK 4:

Následuje krok 4, tj. zpracování analýzy alternativních zdrojů energie. Opět platí, že výchozím stavem, na který aplikuji toto posouzení, je stav objektu po ukončení opatření zadaných v kroku 2 + 3. Mohu si tedy nakopírovat soubor tolikrát, kolik alternativních systémů potřebuji samostatně posoudit. K vyhodnocení mohu použít program VARIANTY úplně stejným způsobem, jako v případě staré vyhlášky. Výsledkem tohoto posouzení může být hodnocení, že některé nebo pouze jeden nebo žádný systém alternativního zdroje energie nesplňuje 3xANO (...že jeho instalace je technicky, ekonomicky a funkčně vhodná).

Pokud je takový systém (3xANO) pouze jeden, musí být dle vyhlášky součásti doporučené varianty. Pokud je takových systémů více, vybereme si pro aplikaci do doporučené varianty pouze jeden, některé nebo všechny z nich. Výběr záleží na zpracovateli, protože i když jsou samostatně hodnoceny 3xANO, jejich současná instalace nemusí připadat v úvahu z jednoho nebo více hledisek.

KROK 5:

Takže opět se vrátíme k souboru doporučené varianty po aplikaci kroku 1, 2+3 a doplníme do zadání vybrané alt. zdroje dodávky energie vybrané dle posouzení KROKU 4. Při výběru takového alt. systému nebo systémů mám opět na mysli, že celé to musí vést ke třídě A primární energie. Na základě tohoto požadavku však můžeme dospět k závěru, že se nepodaří dosáhnout třídy A. V takovém případě musíme revidovat všechny kroky 1,2+3 a zjistit, jestli nelze u nich ještě něco vylepšit a pokud ne, tak doplnit do doporučené varianty takový alternativní zdroj dodávky energie, který toto zajistí (i když byl v závěrech KROKu 4 hodnocen u ekonomického hlediska jako nevhodný). Na začátku bylo řečeno, že prioritou je dosažení předepsané třídy, a že ekonomické hledisko není v tomto případě rozhodující. Proto to lze takto určit. Vyhláška říká, že min. jeden alt. zdroj energie s hodnocením 3xANO musí být součástí doporučené varianty. Ale tím není vyloučeno, aby jím nebyl alt. zdroj dodávky energie, který je ekonomicky nevhodný. Samozřejmě je ale takové řešené nutné, až poté, co se nám cíle nepodaří dosáhnout se zdroji alt. energie s hodnocením 3xANO. 

Pokud máme splněno a všechna opatření dle kroků 1 až 5 máme zadány v jednou souboru doporučené varianty (po výpočtu dosahuje třídy A), můžeme nyní postupovat dvěma způsoby.

VYPLNĚNÍ TABULEK V ČÁSTI "H" V PROTOLU PENB U SOUBORU PRO VÝCHOZÍ STAV:

1) NECHCI VYUŽÍT PROGRAM VARIANTY:

V tomto případě však nelze využít zjednodušené zadávání opatření u souboru s výchozím stavem, protože si pro cílovou třídu primární energie většinou nevystačíme jen se stavebními opatřeními. Nutno volit zadání opatření podrobně.


Dále je nutno do souboru s výchozím stavem na formuláři zadání NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ doplnit popis všech navrhovaných opatření v kroku 1 na záložce "Stavební prvky a konstrukce budovy". Stejným způsobem postupovat v případě navrhovaných opatření v kroku 2+3. Jen popis opatření vepíšeme na záložce "Technické systémy". U všech zadaných opatření je bezpodmínečně nutné vyplnit alespoň název charakterizující navrhované opatření. Podrobný popis, pokud je doplněn, se objevuje v tabulce v protokolu také pod nadpisem daného opatření. U těchto opatřené není nutno nic dalšího vyplňovat (technickou, funkční, ekonomickou vhodnost ani vyplňovat úsporu dodané energie, neobnovitelné primární energie a prostou dobu návratnosti).

např.:

Z hlediska zadání textu technického opatření jsou tyto dva kroky 2+3 spojené, protože pokud instaluji např. VZT s rekuperací, tak se jedná o jedno opatření. Jen jeho popis je uveden v kroku 2 i v kroku 3. Dosáhneme toho tak, že na formuláři NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ zadáme opatření na záložce "Technické systémy". U technického systému toto druhé zatržítko zatrháváme vždy, pokud nám také snižuje potřebu tepla, chladu, vlhkostní úpravy. Typicky se jedná o rekuperaci při větrání, rekuperaci u teplé vody, rekuperaci vlhkosti u systému vlhčení atd.

Až máme všechna opatření vyplněna, poté již jen do souboru pro výchozí stav přepíšeme ve formuláři NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ do údajů pro navrhovaný stav 3 hodnoty z vypočteného souboru doporučené varianty (měrnou potřebu energie, měrnou celkovou dodanou energii a měrnou neobnovitelnou primární energii), vybereme klasifikační třídu primární energie pro navrhovaný stav.


Nahrajeme ze souboru "var" uloženého z programu VARIANTY analýzu alt. zdrojů dodávky energie. Dozadáme na tomto formuláři zadání NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ všechny potřebné oficiality, a provedeme výpočet souboru pro výchozí stav. Následně budou v části H vyplněny všechny tabulky.2) CHCI VYUŽÍT PROGRAM VARIANTY:

Postup je podobný jako v případě nevyužití programu VARIANTY. Jen všechny tyto opatření nepopisujeme v souboru zadání pro výchozí stav, ale do souboru té doporučené varianty. V programu VARIANTY pak postupujeme stejně jako dle staré vyhlášky. Nahrajeme soubor s původním stavem a soubor s doporučenou variantou. V programu uvidíme jejich porovnání u všech ukazatelů. Potom tuto jednu doporučenou variantu označíme jako doporučenou /tj. určenou k nahrání zpět do souboru zadání pro výchozí stav/. Uložíme si soubor programy VARIANTY (soubor má příponu "var"). A do souboru pro výchozí stav nahrajeme tento soubor z programu variant. A provedeme výpočet. Tím je vše hotovo a dopracujeme se ke stejnému výsledku. Při nahrání souboru programu varianty se nahrají i texty opatření ze souboru doporučené varianty.

Využití programu VARINATY má přidanou hodnotu zejména pokud současně vyhodnocujeme i ekonomickou efektivitu opatření (dobrovolně chceme-li, u analýzy alt. zdrojů energie musíme), v názorném porovnání mnoha ukazatelů jednotlivých navrhovaných stavů objektu. A také v tom, že nehrozí riziko chyby při přepisování jednotlivých čísel nebo výběru klasifikace ze souboru s doporučenou variantou do zadání souboru pro výchozí stav.4)
Zpracovávám PENB, kde mám chlazení nebo FVE. Vyhláška o ENB 264/2020 v §4 odst. (1) uvádí, že u budov s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektřiny musím použít výpočet s hodinovým krokem výpočtu.  Jak to mám udělat, když v HOD modulu je zatím dostupný jen výpočet podle staré vyhlášky 78/2013 Sb.?

Ta samá vyhláška o ENB 264/20220 Sb. také v §12 uvádí, že tento požadavek má odklad na 1.1.2023. Do té doby je možno i tyto případy počítat v modulu s měsířním krokem výpočtu.
říjen 2020
PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA
29. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku podrobně popíšeme, jak postupovat v programu ENERGETIKA při zadání těchto PENB zpracovaných na ucelenou (nadzemní) část budovy v případě, že mají společný nevytápěný prostor (např. garáže).
Strop k půdě - jaké jsou možnosti zadání? Jaké je jeho zastínění Fsh,O?
19. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře se množí dotazy, jaké zadat zastínění Fsh,O stropu k půdě pro výpočet solárních zisků, když nad ním je ještě střecha. V článku si vysvětlíme okolnosti, které k takovému dotazu vedou a co s "tím"....nejprve si ale zrekapitulujeme možnosti, jakým způsobem lze nevytápěný prostor půdy postihnout v zadání.
Rozvody tepla a chladu mimo budovu
16. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme novou funkci programu ENERGETIKA od verze 6.0.3. - možnost zadání účinnosti rozvodů tepla a chladu mimo budovu do samostatných polí přímo k tomu určených.
září 2020
Váhový činitel a typ regulace u VZT jednotky
24. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek má za úkol blíže vysvětlit funkci váhového činitele ve výpočtu spotřeby energie (elektřiny) u VZT jednotek a také vysvětlit jak jej ovlivňuje zvolený typ regulace pohonu ventilátorů VZT jednotky. Aktualizace 27.10.2020.