Omezit pro: 
červenec 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ?
29. 7. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
květen 2021
Nastavení importu gbXML
26. 5. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje možnosti nastavení importu gbXML souboru do programu Energetika.
duben 2021
Připojení na webináře - FAQ
7. 4. 2021 | Autor: Ing. Petra Lupíšková, Ing. Jan Stašek, Ing. Tomáš Kupsa
V následujícím článku jsou shrnuty nejčastější dotazy k připojování k webinářům Deksoft.
březen 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.5 ?
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.5. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
Protokol ZÁKLADNÍ PŘEHLED
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKA 6.0.5 byl ve výsledcích kompletně přepracován doplňující protokol a také změně jeho název na ZÁKLADNÍ PŘEHLED. Níže se podívejme, jaké informace nám poskytne.
Zadání vlastní hodnoty emisivity konstrukce pro výpočet "negativního" sálání
29. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Ve verzi programu 6.0.5 byla vystavena možnost zadání konkrétní hodnoty emisivity u každé vnější konstrukce (přilehlé k vnějšímu vzduchu). Výpočet dle EN ISO 52016-1 doposud uvažoval pouze paušálních hodnot emisivity resp. už výsledného součinitele přestupu dlouhovlnným sáláním mezi vnějším povrchem konstrukce a oblohou, a to především u nových výplní vede k navýšení potřeby tepla na vytápění. Toto je další možnost jak tuto potřebu snížit.
Za jakých podmínek se podlahová plocha nevytápěného schodiště objeví v energeticky vztažné ploše?
26. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1 jsou uvedeny v příloze D schémata půdorysného začlenění schodiště v rámci bytového domu. Podle tohoto začlenění a vlastnosti, zda-li je prostor schodiště vytápěn či nikoliv je uveden návod, kdy započítat podlahovou plochu schodiště do celkové energeticky vztažné podlahové plochy objektu.
Propojení Energetiky a 3D modelu v programu DesignBuilder - FAQ
19. 3. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek
Tento článek shrnuje nejčastější dotazy k vytváření 3D modelu pro program Energetika prostřednictvím programu DesignBuilder. Poslední aktualizace: 16.5.2021.
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1
15. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí.
únor 2021
Rozdíly při stanovení požadavku na součinitel prostupu tepla mezi programy Energetika a Tepelná technika 1D
24. 2. 2021 | Autor: Ing. Jan Stašek, Ing. Martin Varga
Při komplexním posouzení budovy se můžete setkat se situací, kdy dochází k rozdílu mezi požadovanou hodnotou uváděnou v programu Energetika a Tepelná technika 1D. Zjednodušeně lze říci, že v programu Energetika se uplatňují pouze energetické požadavky doplněné o logické limity. Program Tepelná technika 1D stanovuje požadavky přesně dle normy ČSN 73 0540-2. V tomto článku si podrobněji vysvětlíme jednotlivé rozdíly.
Proč je generována výpočtová potřeba tepla na vytápění i v letních měsících?
23. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Zřídka se na technické podpoře setkáme s upozorňujícím dotazem, že něco musí být špatně v programu, když je uváděna potřeba tepla i v letních měsících. Zvláště, když je obecně zafixováno pravidlo pro ukončení sezóny vytápění při vnější teplotě nad 13°C. V tomto článku vysvětlíme výpočetní princip stanovování potřeby tepla na vytápění a jaké příčinu mohou vést k tomu, že se tak děje. Aktualizace 16.3.2021.
Výpočet negeneruje potřebu pro vlhkostní úpravu - příčiny
17. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře k programu ENERGETIKA se také setkáváme s dotazem na příčinu nulové hodnoty potřeby energie na vlhkostní úpravu vzduchu ve výsledku výpočtu, ačkoliv systémy pro vlhkostní úpravu byly zadány. Níže v článku si rozebereme jednotlivé možné příčiny. Ty příčiny jsou analogické jako u dotazu na "negenerování" potřeby chladu. Aktualizace 15.6.2021.
Jaký vliv mají instalované baterie u FVE u měsíčního výpočtu na hodnocení ENB?
17. 2. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zpřísňujícími požadavky na primární energii z neobnovitelných zdrojů při hodnocení ENB se stále častěji jako kompenzační prostředek používá instalace OZE. V tomto případě se zaměříme na FVE a v článku uvedeme, jaký vliv na výsledek hodnocení ENB dle metodiky uvedené ve vyhlášce má takový navrhovaný systém s baterií a bez baterie.
leden 2021
Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření
18. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Jedním z frekventovaných dotazů je i dotaz na to, jaká jsou pravidla pro označení nějakého povrchu neprůsvitné konstrukce za světlý, polotmavý nebo tmavý? Níže v článku se pokusíme o odpoveď.
Využití odpadního tepla z technologie ve výpočtu PENB
15. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku jsou uvedeny případy, kdy lze využít ve výpočtu energetické náročnosti odpadního tepla z technologie. A dále popsáno, jakým způsobem je toto možno zadat.
prosinec 2020
Činitel typu regulace tepelného zdroje
3. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V ČSN 73 0331-1:2018 i 2020 je tabulka A.2 se standardními hodnotami pro činitel regulace tepelného zdroje. V tomto článku uvedeme, zda-li je nutné je používat ve výpočtu či nikoliv.
Hodnocení ENB nástavby a přístavby od 1.9.2020
1. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zněním odstavce 3) v §6 vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. v tomto článku popíšeme, jakým způsobem se postupuje při hodnocení požadavků ENB v případě nástaveb a přístaveb na/k stávajícímu objektu.
listopad 2020
ENERGETIKA a ČSN 73 0331-1:2020
12. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme dočasné řešení postupu práce v programu ENERGETIKA, než budou kompletně zapracovány nabízené vstupy dle aktuálně platné ČSN 73 0331-1:2020 (platné od 1.11.2020).
FAQ - částé dotazy k nové vyhlášce o ENB 264/2020 Sb.
3. 11. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto průběžně doplňované článku v technické knihovně budeme průběžně uvádět otázky a odpovědi, které se kumulují na naší technické podpoře v souvislosti s požadavky a hodnocením nové vyhlášky o ENB č. 264/2020 Sb.
1)
zpracovávám PENB na novostavbu s nastavenou nulovou referenční budovou (období 31.12.2021) pro výpočet požadavků. Primární energie je hodnocena ve třídě D a přitom je uvedeno, že budova splňuje požadavky vyhlášky pro novostavby do 31.12.2021. Je to tak správně?

Pokud je vše správně a řádně zadáno, tak ANO - je! Může být samozřejmě klasifikována i lépe, ale v tomto případě i třída D je v pořádku. Princip klasifikace ve staré i v nové vyhlášce je podobný. Jen v nové vyhlášce je klasifikační stupnice odvozena vždy od nastavených požadavků referenční nulové budovy pro období od 1.1.2022. A to je ten důvod. Protože nulová referenční budova pro nastavení požadavku pro novostavby do 31.12.2021 a od 1.1.2022 se liší pouze ve výši redukce neobnovitelné primární energie (NPE). A ta je poměrná přísná pro období od 1.1.2022. Srovnání níže:2)
zpracovávám PENB na novostavbu. Mám poměrně dobré systémy osvětlení a nuceného větrání a přesto jsou klasifikovány ve třídě D. Jak je to možné?

Ponecháme nyní stranou definici "poměrně dobré" systémy. Pro odpověď budeme vycházet z toho, že třeba máte zadány tyto systémy přesně na úrovni referenčního požadavku (ne horší). Čili vypočtená energie pro tato místa spotřeby u hodnocené budovy se bude rovnat spotřebě referenční budově ER. Přesto budete u těchto míst spotřeby hodnocení ve třídě D, protože klasifikační stupnice pro tato místa spotřeby je nastavena takto:

(Poznámka: S předstihem je například patrné, že po 1.1.2022 budou zajisté následovat otázky navazující na otázku ad 1) výše typu: Mám novostavbu, která je u primární energie klasifikována ve třídě B a přesto je napsáno, že nevyhovuje. Je to tak v pořádku?.....)3)
zpracovávám PENB a mám navrhovat opatření. Moc se v tom ale nevyznám. Jak mám postupovat?

Nejprve musíme vědět, co a kdy máme navrhovat. To je uvedeno ve vyhlášce 264/2020 Sb. v §8:

(1) Součástí průkazu je stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy ve formě souboru vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, který obsahuje minimálně jeden alternativní systém dodávek energie, pokud byl vyhodnocen jako technicky, ekonomicky a ekologicky proveditelný podle § 7.

(2) Soubor vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budovy se navrhuje tak, aby bylo u ukazatele primární energie z neobnovitelných zdrojů energie dosaženo

a) klasifikační třídy mimořádně úsporná v případě výstavby nové budovy nebo klasifikační třídy úsporná u stávajících budov, které jsou klasifikovány pod touto úrovní, a

b) zlepšení o minimálně jednu klasifikační třídu u stávajících budov, které splňují klasifikační třídu úsporná.

Jak nyní postupovat při vyplňování části H protokolu PENB?
Dle nové vyhlášky je tedy základní cíl navrhnout taková opatření, abychom objekt zlepšili do předepsané třídy primární neobnovitelné energie. A to bez ohledu na ekonomickou efektivitu navrhovaného opatření. Jedinou podmínkou je, že tato opatření musí být techniky a funkčně vhodná!

Postup, jak se nejjednodušeji dopracujeme k doporučené variantě má 4, resp. 5 kroků, které na sebe vzájemně navazují! Ukážeme si to na příkladu novostavby RD:

Stávající návrh, který splňuje požadavky novostavby do 31.12.2021 je klasifikován ve třídě D u primární energie. Víme, že musí v doporučené variantě dosáhnout třídy A.

KROK 1:

Ze souboru s výchozím stavem si "uložím jako" soubor pro doporučenou variantu. A do tohoto souboru aplikuji opatření, která spadají pod krok 1. Tj. jedná se o všechna opatření na stavebních konstrukcích a dále stavební opatření, která snižují potřebu tepla a chladu (např. prvky vnějšího zastínění apod.). Při definování těchto opatření, které všechny zadávám do tohoto jednoho souboru, mám na mysli, že celé to musí vést ke třídě A primární energie.

KROK 2 + 3:

Následuje krok 2 + 3, který aplikuji do toho samého souboru zadání doporučené varianty po ukončení zadávání opatření pro krok 1. Z hlediska zadání jsou tyto dva kroky spojené, protože pokud instaluji např. VZT s rekuperací, tak se jedná o jedno opatření. Samostatné opatření v kroku 3 může být například jen instalace tepelné izolace na rozvody nebo výměna tepelného zdroje apod. Opět platí, že při definování těchto opatření, které všechny zadávám do tohoto jednoho souboru, chci dosáhnout třídy A primární energie.

KROK 4:

Následuje krok 4, tj. zpracování analýzy alternativních zdrojů energie. Opět platí, že výchozím stavem, na který aplikuji toto posouzení, je stav objektu po ukončení opatření zadaných v kroku 2 + 3. Mohu si tedy nakopírovat soubor tolikrát, kolik alternativních systémů potřebuji samostatně posoudit. K vyhodnocení mohu použít program VARIANTY úplně stejným způsobem, jako v případě staré vyhlášky. Výsledkem tohoto posouzení může být hodnocení, že některé nebo pouze jeden nebo žádný systém alternativního zdroje energie nesplňuje 3xANO (...že jeho instalace je technicky, ekonomicky a funkčně vhodná).

Pokud je takový systém (3xANO) pouze jeden, musí být dle vyhlášky součásti doporučené varianty. Pokud je takových systémů více, vybereme si pro aplikaci do doporučené varianty pouze jeden, některé nebo všechny z nich. Výběr záleží na zpracovateli, protože i když jsou samostatně hodnoceny 3xANO, jejich současná instalace nemusí připadat v úvahu z jednoho nebo více hledisek.

KROK 5:

Takže opět se vrátíme k souboru doporučené varianty po aplikaci kroku 1, 2+3 a doplníme do zadání vybrané alt. zdroje dodávky energie vybrané dle posouzení KROKU 4. Při výběru takového alt. systému nebo systémů mám opět na mysli, že celé to musí vést ke třídě A primární energie. Na základě tohoto požadavku však můžeme dospět k závěru, že se nepodaří dosáhnout třídy A. V takovém případě musíme revidovat všechny kroky 1,2+3 a zjistit, jestli nelze u nich ještě něco vylepšit a pokud ne, tak doplnit do doporučené varianty takový alternativní zdroj dodávky energie, který toto zajistí (i když byl v závěrech KROKu 4 hodnocen u ekonomického hlediska jako nevhodný). Na začátku bylo řečeno, že prioritou je dosažení předepsané třídy, a že ekonomické hledisko není v tomto případě rozhodující. Proto to lze takto určit. Vyhláška říká, že min. jeden alt. zdroj energie s hodnocením 3xANO musí být součástí doporučené varianty. Ale tím není vyloučeno, aby jím nebyl alt. zdroj dodávky energie, který je ekonomicky nevhodný. Samozřejmě je ale takové řešené nutné, až poté, co se nám cíle nepodaří dosáhnout se zdroji alt. energie s hodnocením 3xANO. 

Pokud máme splněno a všechna opatření dle kroků 1 až 5 máme zadány v jednou souboru doporučené varianty (po výpočtu dosahuje třídy A), můžeme nyní postupovat dvěma způsoby.

VYPLNĚNÍ TABULEK V ČÁSTI "H" V PROTOLU PENB U SOUBORU PRO VÝCHOZÍ STAV:

1) NECHCI VYUŽÍT PROGRAM VARIANTY:

V tomto případě však nelze využít zjednodušené zadávání opatření u souboru s výchozím stavem, protože si pro cílovou třídu primární energie většinou nevystačíme jen se stavebními opatřeními. Nutno volit zadání opatření podrobně.


Dále je nutno do souboru s výchozím stavem na formuláři zadání NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ doplnit popis všech navrhovaných opatření v kroku 1 na záložce "Stavební prvky a konstrukce budovy". Stejným způsobem postupovat v případě navrhovaných opatření v kroku 2+3. Jen popis opatření vepíšeme na záložce "Technické systémy". U všech zadaných opatření je bezpodmínečně nutné vyplnit alespoň název charakterizující navrhované opatření. Podrobný popis, pokud je doplněn, se objevuje v tabulce v protokolu také pod nadpisem daného opatření. U těchto opatřené není nutno nic dalšího vyplňovat (technickou, funkční, ekonomickou vhodnost ani vyplňovat úsporu dodané energie, neobnovitelné primární energie a prostou dobu návratnosti).

např.:

Z hlediska zadání textu technického opatření jsou tyto dva kroky 2+3 spojené, protože pokud instaluji např. VZT s rekuperací, tak se jedná o jedno opatření. Jen jeho popis je uveden v kroku 2 i v kroku 3. Dosáhneme toho tak, že na formuláři NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ zadáme opatření na záložce "Technické systémy". U technického systému toto druhé zatržítko zatrháváme vždy, pokud nám také snižuje potřebu tepla, chladu, vlhkostní úpravy. Typicky se jedná o rekuperaci při větrání, rekuperaci u teplé vody, rekuperaci vlhkosti u systému vlhčení atd.

Až máme všechna opatření vyplněna, poté již jen do souboru pro výchozí stav přepíšeme ve formuláři NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ do údajů pro navrhovaný stav 3 hodnoty z vypočteného souboru doporučené varianty (měrnou potřebu energie, měrnou celkovou dodanou energii a měrnou neobnovitelnou primární energii), vybereme klasifikační třídu primární energie pro navrhovaný stav.


Nahrajeme ze souboru "var" uloženého z programu VARIANTY analýzu alt. zdrojů dodávky energie. Dozadáme na tomto formuláři zadání NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ všechny potřebné oficiality, a provedeme výpočet souboru pro výchozí stav. Následně budou v části H vyplněny všechny tabulky.2) CHCI VYUŽÍT PROGRAM VARIANTY:

Postup je podobný jako v případě nevyužití programu VARIANTY. Jen všechny tyto opatření nepopisujeme v souboru zadání pro výchozí stav, ale do souboru té doporučené varianty. V programu VARIANTY pak postupujeme stejně jako dle staré vyhlášky. Nahrajeme soubor s původním stavem a soubor s doporučenou variantou. V programu uvidíme jejich porovnání u všech ukazatelů. Potom tuto jednu doporučenou variantu označíme jako doporučenou /tj. určenou k nahrání zpět do souboru zadání pro výchozí stav/. Uložíme si soubor programy VARIANTY (soubor má příponu "var"). A do souboru pro výchozí stav nahrajeme tento soubor z programu variant. A provedeme výpočet. Tím je vše hotovo a dopracujeme se ke stejnému výsledku. Při nahrání souboru programu varianty se nahrají i texty opatření ze souboru doporučené varianty.

Využití programu VARINATY má přidanou hodnotu zejména pokud současně vyhodnocujeme i ekonomickou efektivitu opatření (dobrovolně chceme-li, u analýzy alt. zdrojů energie musíme), v názorném porovnání mnoha ukazatelů jednotlivých navrhovaných stavů objektu. A také v tom, že nehrozí riziko chyby při přepisování jednotlivých čísel nebo výběru klasifikace ze souboru s doporučenou variantou do zadání souboru pro výchozí stav.4)
Zpracovávám PENB, kde mám chlazení nebo FVE. Vyhláška o ENB 264/2020 v §4 odst. (1) uvádí, že u budov s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektřiny musím použít výpočet s hodinovým krokem výpočtu.  Jak to mám udělat, když v HOD modulu je zatím dostupný jen výpočet podle staré vyhlášky 78/2013 Sb.?

Ta samá vyhláška o ENB 264/20220 Sb. také v §12 uvádí, že tento požadavek má odklad na 1.1.2023. Do té doby je možno i tyto případy počítat v modulu s měsířním krokem výpočtu.
říjen 2020
PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA
29. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku podrobně popíšeme, jak postupovat v programu ENERGETIKA při zadání těchto PENB zpracovaných na ucelenou (nadzemní) část budovy v případě, že mají společný nevytápěný prostor (např. garáže).
Strop k půdě - jaké jsou možnosti zadání? Jaké je jeho zastínění Fsh,O?
19. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Na technické podpoře se množí dotazy, jaké zadat zastínění Fsh,O stropu k půdě pro výpočet solárních zisků, když nad ním je ještě střecha. V článku si vysvětlíme okolnosti, které k takovému dotazu vedou a co s "tím"....nejprve si ale zrekapitulujeme možnosti, jakým způsobem lze nevytápěný prostor půdy postihnout v zadání.
Rozvody tepla a chladu mimo budovu
16. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku popíšeme novou funkci programu ENERGETIKA od verze 6.0.3. - možnost zadání účinnosti rozvodů tepla a chladu mimo budovu do samostatných polí přímo k tomu určených.
září 2020
Váhový činitel a typ regulace u VZT jednotky
24. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Tento článek má za úkol blíže vysvětlit funkci váhového činitele ve výpočtu spotřeby energie (elektřiny) u VZT jednotek a také vysvětlit jak jej ovlivňuje zvolený typ regulace pohonu ventilátorů VZT jednotky. Aktualizace 27.10.2020.
Formátovací a HTML pole v programech DEKSOFT
7. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Zde uvedeme pár nutných informací k správnému zadání a zobrazení doplňovaného textu v protokolech.
červenec 2020
Výpočty dle nové vyhlášky
8. 7. 2020 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa
Aktualizace: 18.8.2020. Od 5.6.2020 platí nová vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Nabývá účinnosti 1.9.2020. Od tohoto data budou muset být všechny průkazy energetické náročnosti budov (dále jen PENB) zpracovány dle této vyhlášky a budou posuzovány na nové požadavky. V reálné praxi však bude potřeba v některých případech PENB dle nové vyhlášky začít zpracovávat již před tímto datem. V tomto článku chceme dát doporučení, jak postupovat, pokud potřebujete již před účinností nové vyhlášky zpracovat PENB dle této nové vyhlášky.
červen 2020
Výpočet systému se současným využitím baterií a akumulace do teplé vody
30. 6. 2020 | Autor: Ing. Jan Stašek
Program FVE nabízí automatické šablony pro nejčastější typy zapojení fotovoltaických systémů. V tomto článku se zaměříme na typ, který není mezi přímo podporovanými systémy, ale je možné jej v programu FVE počítat. Jedná se o systém kombinované akumulace přebytků elektrické energie do baterií a do teplé vody.
Tepelné ztráty zeminou: průměrná roční (EN ISO 52016-1) vs. průměrná měsíční teplota (EN ISO 13 790)
23. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 došlo v této normě (čl. 6.6.5.1.) ke změně použití teploty pro stanovení tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině, pakliže jsou její měrné ztráty stanoveny dle EN ISO 13 370. Má být použita průměrná roční exteriérová teplota místo průměrné měsíční exteriérové teploty jako v případě EN ISO 13 790.
Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1?
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku na konkrétním případě ukážeme jaký vliv na celkové solární bilanci mají neprůsvitné konstrukce.
Vložení omezujících podmínek - výpočet EN ISO 52016-1
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Po prvních zkušenostech "ostrého provozu" s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 byla u programu ENERGETIKA vystavena verze 5.0.1., ve které byly ve výpočtu doplněny některé omezující podmínky, které mají za cíl usměrnit výpočet v případě méně obvyklých až nestandardních zadání.
Na co v zadání dávat pozor při přepnutí výpočtu z EN ISO 13 790 na EN ISO 52 016-1 a naopak
11. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku upozorníme na odlišnosti v zadání při zvolení výpočtu podle normy EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1.
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1
3. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace.
květen 2020
EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V SW ENERGETIKA je zapracován od verze 5.0.0 vliv přerušovaného (popř. sníženého) vytápění a chlazení dle normy ČSN EN ISO 52 016-1. Níže v článku popíšeme odlišnosti oproti normě ČSN EN ISO 13 790. Aktualizace 2020.06.12.
EN ISO 52 016-1: solární zisky
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu v SW solárních tepelných zisků dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1.
EN ISO 52 016-1: infiltrace
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu infiltrace dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1, resp. EN 16 798-7. SW ENERGETIKA od verze 5.0.0 uvažuje pro stanovení infiltrace při výpočtu dle EN ISO 52016-1 níže uvedený postup. Aktualizace 18.6.2020.
EN ISO 52 016-1: nevytápěné prostory
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V SW ENERGETIKA je od verze 5.0.0 dle normy ČSN EN ISO 52 016-1 jiným způsobem zapracován vliv tepelných zisků v nevytápěných prostorech pro snížení potřeby tepla/zvýšení potřeby chladu k nim přilehlých prostorů s požadovanou teplotou. Níže v článku popíšeme tento přístup.
Nový katalog klimadat
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze programu ENERGETIKA 5.0.0 je doplněn nový katalog klimadat. V článku níže jsou představeny jeho základní nové funkce. Aktualizace 18.6.2020.
Nové funkce na formuláři OZE
27. 5. 2020 | Autor: Ing.Martin Varga
Od verze 5.0.0 programu ENERGETIKA jsou učiněny menší úpravy na formuláři zadání OZE (obnovitelné zdroje energie). Níže si je blíže představíme.
Soubor zadání PENB pro vložení na ENEX
25. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se změnou zákona 406/2000 Sb. z ledna 2020 a prováděcí vyhlášky 4/2020 Sb. o energetických specialistech vyžaduje nově Státní energetická inspekce (SEI) při vložení hlášenky na ENEX i vložení souboru zadání pro výpočetní program, s nímž byl daný PENB vypočten.
duben 2020
FAQ - často kladené dotazy k NZÚ
17. 4. 2020 | Autor: Ing. Radek Dědina
V tomto průběžně aktualizovaném článku uvádíme často kladené dotazy, se kterými se zpracovatelé NZÚ obrací na naši technickou podporu k programu NZÚ:
PENB na budovu s více ucelenými vytápěnými částmi propojenými prostory bez upravovaného vnitřního prostředí
3. 4. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se změnou zákona 406/2000 Sb. (dále zákon) platnou od 25.1.2020 došlo k změně definice upravovaného vnitřního prostředí pro účely hodnocení PENB. Níže popíšeme, co to reálně přineslo z hlediska přístupu k zpracování PENB pro tyto typy budov. (Aktualizováno 30.11.2020)
březen 2020
REKUPERACE TV - 2.část
25. 3. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V prvním článku jsme představili novou funkci v programu ENERGETIKA od verze 4.4.2: možnost zadání účinnosti rekuperace (zpětného získávání tepla) z teplé vody. V této druhé části tuto informaci rozvineme z hlediska celkového pohledu hodnocení energetické náročnosti budovy.
Trendy ve výstavbě pasivních domů
19. 3. 2020 | Autor: Ing. Ondřej Židek
Rozhovor s Ondřejem Židkem z GSERVISu na téma trendů v pasivních domech.
leden 2020
Nástavby a přístavby navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více jak 25% po 1.1.2020
28. 1. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zněním odstavce 3) v §6 vyhlášky o energetické náročnosti budov 78/2013 Sb. v aktuálním znění zpočátku nebyla metodika, jakým způsobem tento požadavek u měněné budovy vlastně prokázat v kontextu toho, jak byl uveden vzor protokolu PENB. Níže v článku popíšeme metodiku prokázání, která se nakonec ustálila, a která je vyžadována. Aktualizace 16.1.2020, 28.1.2020.
listopad 2019
Požadavky na budovy z hlediska ENB po 1.1.2020 - obecné informace
4. 11. 2019 | Autor: Ing. Martin Varga
S blížícím se datem 1.1.2020 narůstá počet dotazů ohledně toho, jaké požadavky musí budovy splnit z hlediska posouzení energetické náročnosti budovy po tomto "magickém datu". Tyto dotazy jsou ještě umocněny obecně známou informací, že je již připraven nový návrh prováděcí vyhlášky o ENB k zákonu 406/2000 Sb., který v současné době také prochází "aktualizací". Zpřísňuje nová vyhláška o ENB požadavky na budovy či nikoliv? Jak to tedy bude po 1.1.2020 a také po platnosti nové vyhlášky po 1.7.2020? (Aktualizace 18.11.2019, 17.1.2020)
říjen 2019
REKUPERACE TV
2. 10. 2019 | Autor: Ing. Martin Varga
V článku níže je uveden popis nové funkce v zadání, která umožní zadat účinnost (%) rekuperace TV. V projekční praxi se s tím potkáváme čím dál častěji, proto byla tato možnost doplněna i do programu.
září 2019
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ - přepracovaný formulář zadání
2. 9. 2019 | Autor: Ing.Martin Varga
V tomto článku jsou uvedeny změny, které byly vystaven na formuláři zadání UMĚLÉ OSVĚTLENÍ v programu 4.4.0.
březen 2019
UPOZORNĚNÍ: kompatibilita výpočtu v. 4.3.3 vs. 4.3.4
15. 3. 2019 | Autor: Ing. Martin Varga
Níže v článku je upozornění na nutnost zásahu do zadání pro zajištění kompatibilních výsledků mezi verzí 4.3.3 a 4.3.4.
prosinec 2018
Načtení 2D detailů z programu TT2D do programu ENERGETIKA
5. 12. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku detailněji popíšeme nově doplněnou funkci: Umožnění načítání vypočtených liniových činitelů tepelné vodivosti "psí" 2D detailů z programu TT2D do zadání programu ENERGETIKA.
Vliv instalace FVE na výsledky ENB
3. 12. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku blíže vysvětlíme, jakým způsobem lze postihnout v zadání programu ENERGETIKA instalaci systému FVE a jakým způsobem se jeho vliv projeví na zlepšení výsledku hodnocené budovy.
listopad 2018
TZB - modul TZ: VÝPOČET TEPLOTY VNITŘNÍHO VZDUCHU
2. 11. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga
2.11.2018 byla vystavena nová verze programu TZB 3.1.0. S touto verzí programu byla do modulu tepelné ztráty (TZ) doplněna již delší čas avizovaná funkce pro výpočet teploty vnitřního vzduchu místnosti a také funkce pro výpočet tepelných ztrát v závislosti na měnící se exteriérové teplotě. V tomto článku představíme tuto funkci podrobněji.
srpen 2018
Energetický posudek na základě požadavku zákona o ochraně ovzduší
27. 8. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga
Po vydání novely č. 369/2016 Sb. původního zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. je od 1.1.2017 povinnost pro právnickou a fyzickou osobu, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné. (Aktualizace 2017-11-10 - změny v aktualizaci vyznačeny modře, Aktualizace 2018-08-27 - změny v aktualizaci vyznačeny zeleně)
červenec 2018
Výpočet negeneruje potřebu chladu - příčiny
16. 7. 2018 | Autor: Ing.Martin Varga
Na technické podpoře k programu ENERGETIKA se poměrně často setkáváme s dotazem na příčinu nulové hodnoty potřeby chladu ve výsledku výpočtu, ačkoliv systémy chlazení byly zadány. Níže v článku si rozebereme jednotlivé možné příčiny.
květen 2018
Zadání tepelných ztrát pro případy s VZT jednotkou
10. 5. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku blíže vysvětlíme na praktických příkladech, jak správně v modulu TEPELNÉ ZTRÁTY programu TZB zadat vstupy pro výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností i tepelných ztrát celého objektu v případě, že v objektu je instalováno VZT zařízení. Vzhledem ke snižování ENB jsou tyto případy stále častější.
duben 2018
Redukční faktor "b" při výpočtu potřeby tepla na vytápění část 2
3. 4. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku si vysvětlíme, jakým způsobem se do programu ENERGETIKA zadávají nevytápěné prostory.
Konstrukce přilehlé k zemině - zadání dle ČSN EN ISO 13 370 (1. část)
3. 4. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku obecně popíšeme výpočetní případy dle ČSN EN ISO 13 370 pro konstrukce přilehlé k zemině a princip výpočtu tepelných ztrát, který je odlišný od v minulosti běžně stanovovaných tepelných ztrát pomocí zadání odhadované teploty přilehlé zeminy.
leden 2018
Kdy použít energonositel: Soustava zásobování tepelnou energií
9. 1. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga
V tomto článku shrneme zásady pro volbu správného energonositele při zpracování PENB v případě předpokladu, že "jde o dálkové teplo".
Definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie
4. 1. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga
V červenci 2017 vydala SEI a MPO společné prohlášení k požadavkům na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (dále již jen NZEB). Níže zopakujeme, proč bylo toto prohlášení vydáno. Také se podíváme jaké jsou současné požadavky na NZEB a jaký je předpoklad změny těchto požadavků do budoucna.
prosinec 2017
Použití 1/4 hodinových maxim pro výpočet v programu FVE
19. 12. 2017 | Autor: Ing. Jan Stašek
Program FVE provádí výpočet produkce fotovoltaické elektrárny s krokem 10 minut. Je tedy možné pro výpočet použít i detailnější zadání profilu spotřeby elektrické energie než hodinové. Velmi často se setkáváme s dotazem na využití měřených 1/4 hodinových maxim. V tomto článku si ukážeme postup, jak jednoduše vložit měřená 1/4 hodinová maxima do zadání.
Přerušované vytápění a měsíční krok výpočtu dle ČSN EN ISO 13 790: 2009
7. 12. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga
Měsíční výpočet "stojí" svou přesností mezi sezónní a jednoduchou hodinovou metodou výpočtu. Otázkou je, zda-li měsíční výpočet svým způsobem zadání a výpočtem dokáže uspokojivě přiblížit realitu pro všechny případy zadání. Níže v článku se pokusíme vysvětlit, kdy měsíční výpočet je možné použít a kdy raději nikoliv i pro vytápění, a kdy bychom měli raději použít hodinový výpočet.
říjen 2017
Setkání EKIS 2017
2. 10. 2017 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa
MPO v rámci programu EFEKT podporuje poradenství v oblasti energetické náročnosti a energetických úspor. Poradenství zajišťují střediska EKIS. DEKPROJEKT s.r.o. provozuje 6 těchto středisek EKIS ve městech Praha, Bystřice pod Hostýnem, Brno, Jičín, Písek a Hradec Králové. 2.-3.10.2017 proběhl seminář pro poradenská střediska EKIS v hotelu Amarilis v Praze. V tomto článku se pokusím shrnout nějaké zajímavé informace, které na semináři zazněly a mohou být užitečné i pro uživatele DEKSOFT.