Omezit pro: 
duben 2023
HOD modul - doplnění výpisu mezivýsledků a vstupů + možnost responzivního zobrazení v grafu
27. 4. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga
Do výsledků HOD modulu byly doplněny do xlsx výpisy některých vstupů a mezivýsledků. Současně byla doplněna funkce možnosti zobrazení těchto hodnot v responzivním grafu.
V HOD modulu do výsledků byla doplněna sekce "OSTATNÍ", ve které se nově generují xlsx soubory s výpisem vybraných vstupů a mezivýsledků hodinového výpočtu. Tento soubor je dostupný pro každý typ počítané budovy (hodnocená, referenční pro požadavek, referenční pro klasifikaci). V rámci souboru xlsx je pak generován počet listů dle počtu zadaných zón v modelu zadávané budovy.

Současně po kliknutí na vybrané tlačítko "vizualizace dat..." dle vybrané budovy je možno daný vstup nebo mezivýsledek zobrazit v responzivním grafu a podrobně prohlížet pomocí funkce zoom.